אאא

שמחת שבע ברכות האחרונה לבת זקוניו של הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף התקיימה בביתו בשכונת סנהדריה בירושלים.

חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרת ישראל, כיבד בנוכחותו את השמחה ובמהלך דבריו אמר לראשל"צ: "יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם. בזמנו, כשנפתחה ישיבת עטרת ישראל, אביכם מרן רבינו עובדיה יוסף הגיע לישיבה כדי למסור שיעור. זאת ועוד, הוא אירח בביתו דינר לטובת הישיבה". 

עוד השתתפו בשמחת שבע הברכות בירושלים: חבר מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' כ"ק האדמו"ר מבויאן, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס הגר"ד יוסף, ר"י פורת יוסף הגר"מ צדקה , ר"י מיר הגר"י אזרחי , ראש בתי ההוראה ומקורב בית מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הגאון רבי בן ציון קוק, ר"י עטרת יצחק הגר"י ברכה, המקובל הגר"ב שמואלי, הגר"י אפרתי, הגאון רבי זמיר כהן, אב"ד ת"א הרב זבדיה כהן, הגר"א פרץ, הגר"ש אליטוב והגר"נ נוסבוים.

הגר"ד יוסף, שיבח בנאומו את החתן על שזכה להיכנס לבית של תורה, בית של אחד הפוסקים הגדולים של הדור: "אני לא יודע אם הוא התפלל על כך או שכך נגזר משמים אבל אין לי ספק כי לחתן יש זכות גדולה בכך שזכה בבת תלמיד חכם". 

חבר מועצת הרבנות הרב שמעון אליטוב אמר: "אני נוהג לשמוע את הראשל"צ גם בישיבות מועצת הרבנות וגם בשיעורי הלוויין והוא המשך ישיר של מרן זצ"ל, שהביא את כבודה של התורה לכל פינה". 

הגאון רבי בן ציון הכהן קוק ציטט בדרשתו את הפסוק מפרשת השבוע "אדם כי יפליא" ואמר כי "יש מפרשים שזה מלשון איש פלא. כך גם הראשון לציון איש פלא, שלמרות עול הציבור המוטל עליו כרב הראשי והראשון לציון, הוא ממשיך לשקוד על התורה ולחבר ספרים, שעל פיהם פוסקים הלכה. אשרי החתן שנכנס לבית כזה".