אאא

במהלך כינוס הכנה לקראת מתן התורה שנערך ע"י ארגון 'תורת המועדות' של חסידי דעעש, נשא האדמו"ר דברי חיזוק, בהיכל בית מדרשו בבני ברק.