אאא

לפני כחצי שנה פרסמה וועדת שטרום להגברת התחרות בבנקים את המלצות הביניים שלה. כעת כבר נראה שהוועדה בהמלצותיה תשאיר את הפיקוח על חברות אשראי חדשות בידי המפקחת על הבנקים, ותקבע שבנק ישראל יאפשר לחברות כרטיסי האשראי הליך מקוצר שיקנה להם מעמד של בנקים כדי שיהיו כפופים למפקחת.

הבוקר אמורה הוועדה להציג את מסקנותיה לממשלה, מה שאמור לסלול את הדרך למפנה כלכלי בעל משמעות רבה שטמונה בהקמתם של בנקים חדשים לישראל, מה שהיה חלק מהבטחת הבחירות של שר האוצר ויו"ר 'כולנו' משה כחלון.

מתחילת הדיונים בנושא, ניהל בנק ישראל מאבק חזיתי מול חלק מנציגי הוועדה בשאלה מי יפקח על חברות כרטיסי האשראי שיופרדו, כשבאוצר רצו שהפיקוח ייצא מתחום אחריותו של בנק ישראל.

אם ההמלצות האמורות יאושרו בממשלה, מה שאכן צפוי לקרות לפי ההערכות, ניתן יהיה לסמן את היום - ה-13 ביוני 2016 - כזה שבו הונחה אבן הפינה החוקתית והרגולטרית לבנקים חדשים שיאיצו את התחרות בענף עתיר העמלות והבירוקרטיה, לטובת הלקוח הקטן.