אאא

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה במחוז תל אביב שבמינהל התכנון החליטה על הפקדת תוכנית מתאר חדשה לעיר בני ברק במסגרתה יתווספו לעיר 10,000 יחידות דיור נוספות במהלך 25 השנים הקרובות.

ההגדלה אמורה להתרחש בשני אופנים. הראשון הקמת שכונה חדשה בצפון העיר בסמוך לפארק הירקון בו יוקמו 2,000 דירות חדשות למגורים ואילו הדרך הנוספת הינה קידום תהליכי התחדשות עירונית בשאר האזורים בצפון העיר זאת במטרה "להגדיל את היצע יחידות הדיור בעיר תוך פיתוח שכונתי בראיה ארוכת טווח".

אחת מהבעיות של בני ברק מלבד הצפיפות הגדולה הינה מצוקת השטחים הפתוחים הקיימת בעיר ולפיכך ממליצה הוועדה כי מבני המגורים החדשים יכללו שטחים פתוחים בקומות הקרקע שיאפשרו מרחב משחק לילדים ולנוער.

בנוסף ממליצה הוועדה על שיפור מערכת התחבורה הציבורית אשר כיום לוקה בחסר וכן חיבור בין מרכז העסקים בצפון העיר אל מרכזה דרך שימוש בתשתיות תחבורה ציבורית.