אאא

בשבוע שעבר התכנסו מאות בעלי עסקים ל"ירחי כלה" במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים, והאזינו ברוב קשב למשא המרכזי שנשא ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי משה הלל הירש.

בדבריו, עמד הגרמ"ה הירש, אודות החיבור והמחייב לקבלת התורה שהוא ההכרה בכבוד נותן התורה, ויחד עם זאת הוא ההכרה והחשיבות בהנהגת האדם עם זולתו. וכך היתה ההנהגה בעת מתן תורה גופא שרק אחר שחנו הכלל ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד בזה השלימו מצבם לקראת קבלת התורה.

"הימים בהם קבעה התורה להכנה לקבלת התורה קבעו חז''ל לימי אבל על תלמידי ר''ע שמתו באלה הימים משום שלא נהגו כבוד זה בזה. שאבילות שאנו נוהגים על חסרון התורה שהיה יכול להיות בידינו אילולי מתו וסיבת מיתתם היא בחסרון שלימות הכבוד של זולתו. שני עניינים אלו שלובים ואחוזים זה בזה להשגת התורה. וכל גדולי הדורות מאז ומעולם מיוחדים ומופלאים היו בהרגשים ומעשים נפלאים של אהבת הבריות יחד עם יגיעתם בתורה", הוסיף ראש ישיבת סלבודקא.

הרב הירש שיבח בדבריו את ארגון 'ארחות יושר' שעוסק בהקמת וקיום שיעורי תורה לכלל הציבור, ואמר כי "הלא אדם שגומר יום עבודה ומטריח עצמו לקביעות ללימוד התורה כמה כבוד התורה יש בזה. וכשקובעים יום שלם של 'יום בית המדרש' הרי זה יום של קידוש ה' וכבודו של הקב''ה מתעלה מיום זה".

צפו בדרשתו המלאה של הגרמ"ה הירש