אאא

אל האדמו"ר מדזיקוב שמתגורר ברחובות, הגיעו בשבוע שעבר מספר בחורי ישיבה תושבי חו"ל שביקשו לחגוג את ימי החג בצילו.

האדמו"ר ששמע את בקשתם, הורה לברר אם יתקיים בבית מדרשו מנין ביום שני של יו"ט ונענה שאין אורחים המגיעים מחו"ל ולפיכך שלבחורים לא יהיה מנין ביו"ט. 

חלק ממקורבי הרבי הציעו פתרון שהבחורים ילכו להתפלל בבית המדרש קרעטשניף, אבל האדמו"ר הורה: "עד כאן! שהבחורים ישבתו אצלי ביו"ט, וביום השני יאבדו את כל הקניינים הרוחניים שקנו כאן בימי החג? ע"י הילוכם לבית המדרש ברחובות העיר, יכשלו חלילה במראות הפריצות. אין דעתי נוחה מכך".

"לכן", הורה הרבי לסיום, "עדיף שלא ישהו כאן במהלך החג".