אאא

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה להגביל את תקופת כהונתו של רב הכותל והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ.

בין היתר כתבו בתנועה לנתניהו כי "להשקפתנו, היעדר קביעת תקופה מוגבלת לכהונתו של רב הכותל מוסיפה תמריץ להתנהלות באופן אופורטוניסטי או בלתי ראוי בשל הידיעה שהתנהלות כזו לא תביא להחלפתו.

"בנוסף, אי-קציבת הכהונה עלולה לתמרץ גורמים שונים לנסות לתגמל ו/או לשחד בדרכים שונות ובלתי ראויות את רב הכותל, כדי להביא להטיית שיקול הדעת שלו, בפרט בהתחשב בסמכות רבת הכוח וההשפעה של שליטה באזור בעל מעמד ייחודי כאמור הנתונה בידו".

לדבריהם: "כהונתו של רב הכותל מזה עשרים ואחת שנים כרב המקומות הקדושים ומזה שש עשרה שנים כרב הכותל המערבי אינה מהווה תקופת זמן סבירה בשום קנה מידה ואין דומה לה במשרות מקבילות בשירות הציבורי".

"אנו קוראים לך לפעול בהקדם להחלת אמות המידה על המשרה של רב הכותל והמקומות הקדושים", דורשים בתנועה.