אאא

רבני ועסקני שכונת רמות ב' בירושלים דורשים מראש העירייה ניר ברקת לבנות בית ספר חרדי חדש לבנות השכונה. 

ל"כיכר השבת" נודע כי חברי ועד הורי התלמידות שיגרו מכתב לניר ברקת ולסגנו צביקה כהן עם העתק לסגן שר החינוך מאיר פרוש וביקשו ממנו לסייע בהקמת בית הספר.

בין היתר כתבו חברי הוועד לראש העיר: "פונים אנו במכתב בשם ובחתימת הורים לכ-400 תלמידות תושבי שכונת רמות ב'. כמו"כ צרפנו את מכתב בקשתם של רבני שכונת רמות, המופנית אליכם בנושא זה. אנו בטוחים כי בקשתנו הלגיטימית תיענה בחיוב וברצון ובהקדם כדי שנוכל לצאת לדרך חשובה זו כבר בשנת הלימודים תשע"ז, העומדת לפתחנו".

למכתב צורף מכתב רבני השכונה בראשות הגאון רבי שלמה ניימן. בין היתר כותבים הרבנים: "בנות השכונה המונות לע"ע כ-440 תלמידות בית יעקב כ"י, ראויות אף הן לבית חינוך משלהן, אך נאלצות לנדוד אל מחוץ לשכונה, להיטלטל בדרכים אשר מלבד הטורח והמאמץ הכרוך בכך, הינם גם בחזקת סכנה. אשר על כן נימנו וגמרו העוסקים בצרכי ציבור, שהגיע העת לשים קץ למסע הנדודים הזה ולהקים מוסד לבנות בתוככי השכונה".

הרבנים פנו לנציגים החרדים: "אנו באים בפנייה לנציגי העירייה ושאר העוסקים בצרכי הכלל לבוא לקראתם ולסייע להם בהשגת בנין של קבע ראוי וכל שאר הנצרך, למען יוכלו התלמידות לספוג את אווירת וכידוע כי לא בחר ה' את אברהם אבינו אלא כפי הנאמר בכתוב "כי ידעתיו למען אשר יצוה את החינוך המושתת על יסודות הררי קודש בהרווחה ונחת".

כמו כן צורף מכתב הורי התלמידות, למעלה מ-400 חתימות, בו נכתב כי במשך תקופה ארוכה נאלצו התלמידות לצאת לשכונה הסמוכה וכעת הוחלט לבנות בית ספר ברמות ב' ומבקשים את עזרת הנציגים בעירייה.