אאא

הקלטה חדשה בפרשת הסכסוך בקהילת גרודנא באשדוד, חושפת את עוצמת הפילוג בין המחנות הניצים - מהצד האחד תלמידי הרב משה שמידע ומהצד השני תלמידי הרב נחום רוזנבלט, שמאז הסתלקותו ראש הישיבה ומנהיגה הרוחני של הקהילה הגרד"צ קרלנשטיין נקרעו לשני מחנות.

בהקלטה נשמע בנו של הרב שמידע קורא להלחם בפלג של הרב רוזנבלט, שלדבריו הגר"ש אוירבך לא נתן לו זכות קיום. הוא מזכיר גם את הסכסוך שקורע את הקהילה בשאלה על הקמת בית הספר הפרטי לבנות באשדוד המקודם ע''י פלג הרב רוזנבלט, לו מתנגדים תומכי הרב שמידע.

"שלום וברכה רבותי, מפני סיבות מובנות שאולי אינן ידועות כל כך, אני מנוע מלדבר בכל פורום, יותר מדוייק לא בכל פורום ציבורי אני רשאי לדבר ואני יכול לדבר, אבל שמעתי מה מדברים בקו הזה, ומה מדברים בקוים אחרים, התשובה היחידה להכל היא תקיפות הדעת חיצונית וברורה, ולגשת ישירות לאנשים מסויימים ולומר להם רבותי, אתם לא מאנ"ש, עד שאין הוראה מר שמואל על האנשים שנמצאים "במקום הפקר" עליהם לדעת שהם ב"מקום הפקר" ומבחינתנו אין לנו חלק לא לנו לא לבנינו ולא לבנותינו, ולא לבתינו שום יכולת לתקשר עם אנשים שחיים ונמצאים ב"מקום הפקר". זה הרי השורש של החינוך שלנו ונשמתנו, מדברים על חינוך ילדנו, מדברים על חינוך הבנים, מדברים על חינוך הבנות מבלי להאריך עכשיו וכדומה...".

"מדברים על מה שמדברים, בכל נושא שהוא ללא "תקיפות הדעת" חיצונית, לא יהיה תקיפות החינוך בפנים, לא! אין כזה דבר הדברים חופפים. והולכים יד ביד בלי שום משא פנים בדבר. לא יעזור שום דיבור פנימי בנינו ! ברןך ה' ודאי צריך לחזק גם את המחוזקים, כמו שרבינו זצ"ל תמיד חינך, וגם אחים לדעה צריכים לחזק תמיד את הדברים בתוכינו".

"לחמם איש את אחיו, שהלהט שלו יצא קיטור חזק החוצה שיגרום כויות לאנשים, סליחה על הביטוי אבל זו המציאות, ואם לא תגיע לשמה, לא יעזור שום דיבור שנדבר. אפשר לדבר מפה ועד הודעה חדשה, מגיעה ליצנותא של עבודה זרה אחת, ליצן מרכזי אחד! והכל מתקרר. אז שליצן מרכזי יידע שכולם עושים לו בוז! ורוצים לראות אותו מתלוצץ בקרקס העיר, אז יהיו דברים אחרים, זאת חובתנו".

"במקומינו לא יעלה על הדעת שבית כנסת שאנחנו ממנים אותו. בהוראות קבע שלנו, בדמינו הוא נבנה, אנחנו נצטרך לעמוד בקרב עם אנשים שהחליטו לשלוט על מחשבותינו, עשו אותנו עבדים. המרכזי הוא בית עבדים בשבלינו, עלינו לדאוג לכך לשחרר אותנו מבית עבדים, בכל משמעות הענין ובכל הדברים האלה".