אאא

מליאת הכנסת אישרה בצהריים (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק בתי דין רבניים  של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאל מ'הבית היהודי'. 

חוק בתי דין רבניים מסמיך את בית הדין הרבני לקבוע בצו הגבלה, הגבלות שונות המנויות בחוק על זכויותיו של אדם, אשר לא קיים את פסק הדין של בית דין המורה לו לתת גט לאשתו. בין היתר, בית הדין מוסמך להגביל בצו זכויות מסוימות של אסיר או עצור בעת שהותו בבית הסוהר. מוצע להרחיב את סמכויותיו של בית הדין להגביל את זכויותיו של האסיר או העצור ולאפשר לו לקבוע בצו, הגבלות על השתתפות בכל מסגרת לימודית המתקיימת בבית הסוהר, על קבלת אוכל כשר למהדרין ועל שהייה באגף התורני. בנוסף, מוצע לקבוע כי בית הדין יהיה רשאי לאסור על אסיר או עצור, שהורה על החזקתו בבידוד, להחזיק חומרי כתיבה וקריאה ולעשות שימוש באמצעי תקשורת מכל סוג שהוא.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק בתי דין רבניים הינו כלי חשוב שנתן המחוקק בידי בתי הדין הרבניים במטרה לגרום לאכיפת פסקי דין לגירושין ומתן גט באמצעות הטלת צווי הגבלה שונים על סרבני גט. בין אפיקי הפעולה העומדים לרשות בתי הדין נחשב צו המאסר בכפייה לקיצוני מבין צווי ההגבלה, אולם גם מבין כתלי בית הכלא ישנם סרבני גט המעזים לדרוש הטבה בתנאיהם או לאמץ תנאים שייטיבו עימם במהלך תקופת מאסרם כדוגמת השתתפות במסגרות לימודיות שונות הקיימות בבתי המאסר, קבלת אוכל כשר למהדרין או שהייה באגף שומרי המצוות.

בית הדין הרבני הגדול הביע את התנגדותו להטבות אלה וקבע כי אין כל הצדקה לשהייתם של סרבני גט (גם דתיים) באגף שומרי המצוות שבבתי המאסר וכן כי אין לטרוח בעבור סרבן גט בהכנת אוכל בכשרות מהודרת זאת בשעה שאינו מקיים את חובתו ההלכתית הבסיסית במתן גט לאשתו. כמו כן קבע בית הדין כי יש לאסור על סרבן גט להשתתף בכל מסגרת לימודית הנמצאת בבית המאסר ואף ניתן למנוע מסרבנים השוהים בבידוד אפשרות אחזקת חומרי קריאה וכתיבה או שימוש באמצעי תקשורת מכל סוג, ובכך למנוע מהם להקשות את עורפם במתן הגט.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הצעה זו מבקשת להסמיך את בתי הדין הרבניים להטיל הגבלות אלה על סרבני גט שבמאסר כפייה, זאת במטרה לשכנעם להתיר את נשותיהם מכבלי עגינותן."

ח"כ מועלם רפאלי: "אדם שמעגן את אשתו ואינו מוכן לקבל את הוראת הדיינים לחדול מלהתעלל בה, הוא לא באמת אדם שחשובה לו ההלכה וקיום אורח חיים דתי. הוא רומס את העיקרון היסודי שביהדות 'ואהבת לרעך כמוך' רק כדי למרר את חיה של אשתו. לפיכך הוא לא ראוי ליהנות משלל הפריבילגיות שבתי הכלא מאפשרים לאסירים דתיים.

שר הדתות דוד אזולאי: "אני מודה שעד שלא נכנסתי לתפקיד לא הבנתי את המשמעות של סרבן גט. אני מודה שלא היה לי פשוט לאפשר סנקציות כאלה מה גם שהאדם כבר בכלא. אבל עשיתי שאלת רב, ואחרי שלמדתי וראיתי אני בהחלט תומך בהצעה הזו ואני מקווה שהיא תצמצם למינימום את תופעת סרבני הגט, שעושים יותר חילול השם".

40 תמכו 1 התנגד 1 נמנע וההצעה תועבר לוועדת חוקה.