אאא

מליאת הכנסת אישרה בצהריים (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק המעניקה פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה של חברי הכנסת יואב בן-צור ואלעזר מנחם מוזס.

כיום קבוע בחקיקה פטור מארנונה לכנסיה, מסגד או בית תפילה אחר, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה ולצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימודי הדת ושאין בו פעילות עסקית. בהצעת חוק זו מוצע לקבוע פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה ככל שאין בהם פעילות עסקית.

בדברי ההסבר נכתב: "בחוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 17), התש"ע–2010, נוספה פסקה (1א) לסעיף 5ג(ה) לפקודה, שנועדה להבהיר את המצב המשפטי הקיים ולקבוע במפורש שגם אם מתקיימים במבנה או בחלק ממבנה של בית כנסת שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, לימודי תורה או שימושים נוספים לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה שאינם בגדר פעילות עסקית, לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על המבנה.

למרות תיקון החוק, בית המשפט המחוזי פסק, בהסתמך גם על פסיקות קודמות בעניין, כי הכלל הוא ליתן פרשנות מצמצמת לפטורים הקבועים בפקודה, וזאת כדי שהפטור מארנונה יינתן רק לתכלית לשמה הוא נועד. לפיכך, נפסק בפסק הדין האמור שישיבות ובתי מדרש אינם פטורים מתשלום ארנונה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מטרת הצעת חוק זו היא להבהיר כי אין מקום להחריג את הישיבות ובתי המדרש לסוגיהן מסעיף הפטור החל על בתי כנסת, ולקבוע באופן חד וברור שדין ישיבות ובתי מדרש לעניין הפטור מארנונה זהה לפטור שניתן לבית כנסת, שעה שהמקום משמש ללימוד תורה או לתפילה ואין בו פעילות עסקית.

ח"כ בן צור: "אין פה מישהו אחד שיכול להסביר לי את הלוגיקה בהבחנה בין שני מבנים שמשמשים לאותו דבר בדיוק, שיהיה הבדל בארנונה".

ח"כ זהבה גלאון: "לפני מספר חודשים הגשתי הצעה לתת פטור מארנונה למקלט לנשים מוכות ואז אמרה הממשלה שהיא מפסיקה לתת פטור מארנונה. איך זה יכול להיות שעמדת הממשלה משתנה בהתאם לפוזיציה?".

59 תמכו 17 התנגדו 4 נמנעו וההצעה תועבר לוועדת הכספים.