אאא

הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד 'העדה החרדית', הצטרף היום (חמישי) למכתב המחאה של מרנן ורבנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ושר התורה הגר"ח קנייבסקי על הפגיעה והזלזול ברב ישראל גואלמן משכונת רמות.

נגד הרב גואלמן הופצו פאשקווילים בגנותו על כך שתמך בחוק הגיוס החדש וכן האשמות סרק נוספות.

בעקבות כך פרסמו הגאונים הגדולים רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון ורבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקא מכתב מחאה חריף עליו הצטרפו בחתימת ידם מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי.

הגאון רבי דוד כהן כתב במכתב: "בימים אלו המיוחדים לכבודם של תלמידי חכמים, ביודעי ומכירי את מסירות נפשו, לכל בני הקהילה ולכל יחיד ויחיד ומנהיגם ברוממות ובהדרת חן ומורה להם את הדרך אשר ילכו בה, ואשרי חלקו שזכה להיות בדורנו, לסמל ולדוגמה בכל קהילות הקודש, להעמיד הנהגה של רבנות לשם ולתפארת במושגים של הדורות שלפנינו".

הגאון רבי משה הלל הירש הוסיף: "הזדעזתי לשמוע על מה שנעשה על ידי גורמים מסוימים נגד המרא דאתרא, לעשות דבר כזה נגד כל רב יש בזה ביזיון התורה וחילול שם שמים וקל וחומר נגד הגאון המרא דאתרא שליטא שמוסר נפשו להנהיג קהילתו על פי דרך המסורת שקיבל מרבותיו גדולי ההוראה של דורנו".

היום, כאמור, הצטרף גם הגר"מ שטרנבוך שכתב: "אודות זילותא ברחובות העיר נגד הדר"ג רבי ישראל גואלמן שליט'א הריני מוחה כדין".