אאא

רב הכותל המערבי, הגאון רבי שמואל רבינוביץ, פונה בצהריים (חמישי) לרפורמים המבקשים להתפלל במעורב ברחבת הכותל המערבי ומבקש מהם להבין את גודל האחריות בצעד שהן נוקטות.

"במעשיהן הן רומסות את קדושתו ומבעירות בו אש קיטוב ומחלוקת והופכות את הכותל המערבי בעיני עם ישראל והעולם כולו למקום מרתיע ומסוכן", אומר הרב רבינוביץ. "האזינו לקריאה מלב של כל עם ישראל על גווניו ושבטיו המבקש כותל מאחד ולא כותל מפלג".

במקביל פנה רב הכותל לרבנים הראשיים לישראל ולשר הדתות דוד אזולאי לדון מידית בהשלכות החלטת היועמ"ש של המשרד לעניני דת על רחבת הכותל המערבי.

כפי שדווח ב"כיכר השבת", היועהמ"ש עו"ד ישראל פת הורה לרב רבינוביץ כי אין בסמכותו למנוע את התפילה המעורבת של הרפורמים מאחר והיא צפויה להתקיים ברחבה העליונה.

"עד מתי יהיה הכותל למרמס? עד מתי תבער בו אש הקיטוב והמחלוקת? למה מחכים?", כותב הרב רבינוביץ. "בכל יום שעובר, הכותל המערבי הופך עבור עם ישראל והעולם כולו למקום מרתיע ומרחיק, מי יודע כמה חללים נפלו עד כה, בשעה שקנאים קורעים את הכותל לגזרים".

"אני קורא להתכנס ולדון איך מוצאים את הדרך לעצור את הסחף הזה, ולקבל הכרעות הנדרשות", אמר הרב רבינוביץ.