אאא

לפני שאתם מתכננים איפה להיות השבוע, אנחנו מציגים לכם את אירועי השבת והמשך השבוע בחצרות האדמורי"ם. הזדמנות מיוחדת להתעטף בעונג של קדושה.

יום שישי:

סלאנים: לרגל הילולת כ"ק האדמו"ר בעל ה'נחל איתן' מסלאנים זצ"ל שיחול בשבת קודש, יעלה הבוקר נכדו כ"ק האדמו"ר מסלאנים שליט"א לחלקת ציונו בהר הזיתים, ולאחר מכן יערוך שולחן לחיים בהיכל בית מדרשו ברחוב דורש טוב בירושלים.

דז'יקוב: היום חל יום ההילולא של הרה"ק רבי יהודה מדז'יקוב זצ"ל. קהל רב מתושבי לונדון יעלו היום להעתיר בתפילה בציון קדשו בבית החיים בעיר, לישועת הכלל והפרט. 

שבת קודש:

גור: השבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב ירמיהו בירושלים.

סאטמאר – אלעסק – בערז'אן: שמחת ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי העניך אשכנזי שליט"א רב בית המדרש אבני צדק בקרית יואל, בן כ"ק האדמו"ר מאלעסק שליט"א, עב"ג בת הגה"צ רבי חיים יוסף פרידמן שליט"א אב"ד בערז'אן, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול סאטמאר בקרית יואל.

סקווירא – ראחמסטריווקא ב"פ – בוסטון – אוסטראה קאלושין: שמחת ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מסקווירא שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי אברהם יהושע העשיל טווערסקי שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מראחמסטריווקא ב"פ שליט"א, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מבוסטון ב"ש שליט"א, בת לבנו הרה"ג רבי ישראל יונה הורוביץ שליט"א אב"ד בוסטון ב"פ, חתן כ"ק האדמו"ר מאוסטראה קאלושין שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון סקווירא.

סלונים: השבת חל יום ההילולא של כ"ק האדמו"ר בעל ה'ברכת אברהם' מסלונים זצ"ל. נכדו כ"ק מרן האדמו"ר מסלונים שליט"א יערוך קידושא רבא בצפרא דשבתא בהיכל בית מדרשו ברחוב סלנט בירושלים. כמו כן יתקיימו שבת אחים וסעודות מרעים בכל היכלי השטיבלך של החסידות ברחבי הארץ.

ויז'ניץ מונסי – ראחמסטריווקא – קאליש: שמחת ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ממונסי, בן לחתנו הרה"צ רבי נחמן יוסף טווערסקי שליט"א, בן הגה"צ רבי זאב טווערסקי מראחמסטריווקא זצ"ל, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מקאליש שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי יחיאל מיכל רוזנבוים שליט"א. תתקיים בהיכל בית המדרש קאליש בבורו פארק.

תולדות אהרן – קרעטשניף סיגעט: שמחת ה'אופרוף' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן קאהן שליט"א אב"ד תולדות אהרן מונסי, חתן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי דוד צבי רבינוביץ שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א, וחתן הגה"צ רבי אהרן צבי רומפלר שליט"א אב"ד תהילות ישראל, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים.

תולדות אברהם יצחק - לעלוב: ה'עליה לתורה' לרגל שמחת נישואי בן הגה"צ רבי נחמן בידרמן מלעלוב שליט"א, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, בת לחתנו הרה"צ רבי יחזקאל בראך שליט"א ראש הכוללים דחסידי תולדות אברהם יצחק, תתקיים בהיכל בית המדרש לעלוב ברחוב רמב"ם בבני ברק.

ויז'ניץ – סערט ויז'ניץ– ביאלא פשיסחא: ה'אופרוף' לרגל שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא זצ"ל, בן לבנו הגה"צ רבי שמחה בן ציון אייזיק רבינוביץ שליט"א מח"ס פסקי תשובות ורב קהילת משכנות יעקב בשכונת רמת שלמה בירושלים, עב"ג נינת כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל, נכדה לחתנו הרה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א, בת לבנו הרה"ג רבי יעקב שמשון ארנסטר שליט"א, חתן הגאון רבי מאיר כץ שליט"א, חתן הגה"צ בעל ה'ברכת משה' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, תתקיים בהיכל בית המדרש משכנות יעקב בשכונת רמת שלמה בירושלים.

סלאנים: השבת חל יום ההילולא של כ"ק האדמו"ר בעל ה'נחל איתן' מסלאנים זצ"ל. קהל חסידי סלאנים מכל רחבי הארץ ישבתו לשבת מיוחדת בצל קדשו של כ"ק האדמו"ר שליט"א. התפילות ועריכת השולחנות בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב דורש טוב בירושלים.

ערלוי – שבט הלוי – שומרי החומות: השבת תתקיים שמחת ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נין כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זצ"ל, נכד לבנו הגה"צ רבי עקיבא סופר שליט"א אב"ד ערלוי ב"ב, בן לחתנו הרה"ג רבי בצלאל יאיר הלפרט שליט"א, עב"ג בת הרה"ג רבי עקיבא וואזנר שליט"א דומ"ץ בעדה החרדית, בן הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין, וחתן הרה"ג רבי יקותיאל ליברמן שליט"א, בן הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש כולל שומרי החומות. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש ערלוי ברחוב מהרש"ל בבני ברק.

ספינקא: השבת חל יום ההילולא של הרה"ק רבי אברהם אביש מקראלי זצ"ל. נכדיו וניניו כ"ק האדמו"רים לבית ספינקא בארה"ב יערכו את שולחנם לרגל ההילולא בליל שבת קודש, וייגשו לתפילות השבת.

פינסק קארלין – זידיטשוב ספינקא ב"ש: ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מפינסק קארלין שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יוסף צבי רוזנפלד שליט"א, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ספינקא ב"ש שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש פינסק קארלין בשכונת בית ישראל בירושלים.

טעמשוואר – זידיטשוב ב"פ – ספינקא: השבת תתקיים ה'עליה לתורה' לרגל שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ב"פ שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי דוד צבי שנייבאלג שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר שליט"א, עב"ג בת הרה"ג רבי דוד ווסרמן שליט"א אב"ד לעלוב בביתר, חתן הגה"צ רבי אביש וייס מספינקא זצ"ל. השמחה תערך בהיכל בית המדרש טעמשוואר ברחוב סוקולוב בבני ברק.

נאראל – סאוואראן: ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מסאוואראן זצ"ל, בן לחתנו הרה"ג רבי נתן אריה הלר שליט"א, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי אהרן שפירא שליט"א אב"ד נאראל ב"ב, תתקיים בהיכל בית המדרש סערדהעאלי בבית שמש. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מנאראל בבית שמש.

חוג חתם סופר: בביהמ"ד דושינסקי בבני ברק, תתקיים שמחת ה'עליה לתורה' לנכד הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרנקל שליט"א חבר הבד"צ העדה החרדית ירושלים, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א דומ"צ חוג חתם סופר שיכון ה' ומרבני קהילת מהרי"ץ דושינסקי בבני ברק.

זידיטשוב – לעלוב - טשערנאביל – ראדומישלא: ה'שבע ברכות' לרגל נישואי בת הרה"צ רבי יצחק אייזיק לאבין שליט"א מזידיטשוב, בן כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ארה"ב זצ"ל, וחתן כ"ק הגה"צ רבי חיים אליעזר הורונצ'יק מלעלוב זצ"ל, עב"ג נכד כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי שליט"א אב"ד טשערנאביל באלעד, חתן הגה"צ גאב"ד ראדומישלא שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש לעלוב ברחוב רמב"ם בבני ברק.

לעלוב בראנוביץ - אלכסנדר – חליסה: שמחת ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, בת לבנו הרה"ג רבי אלתר אלעזר מנחם קאפ שליט"א אב"ד לעלוב בראנוביץ ירושלים, עב"ג נכד כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, בן לבנו הרה"ג רבי יחיאל דנציגר שליט"א, חתן הגה"צ רבי יעקב בן ציון רוטנר זצ"ל גאב"ד חליסה, תתקיים בהיכל בית המדרש לעלוב בראנוביץ בירושלים.

סטראפקוב – קנה בושם - טעמשוואר ירושלים: שמחת ה'שבע ברכות' לרגל נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי דוד צבי הלברשטאם שליט"א, חתן הגה"צ רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל בעל 'קנה בושם', עב"ג נכד כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר ירושלים זצ"ל, בן לחתנו הרה"צ רבי מאיר אליהו גולדשטיין שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש סטראפקוב בשכונת מאה שערים בירושלים.

סטאניסלאב ביתר – קוסוב ירושלים: ה'עליה לתורה' לרגל נישואי בן כ"ק האדמו"ר מסטאניסלאב ביתר שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי דוד אריה מונדרר שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מקוסוב ירושלים זצ"ל, תתקיים בהיכל בית המדרש סטאניסלאב, ברחוב מעלות שערי התפילה בביתר עילית.

טשכנוב – דרכי תורה – אלכסנדר – קאמרנא: השבת תתקיים שמחת ה'עליה לתורה' לרגל נישואי בן הרה"ג רבי אברהם בן ציון בקרמן שליט"א ראש ישיבת טשכנוב, בן הרה"צ רבי שלמה בקרמן נשיא מוסדות טשכנוב, וחתן הגאון רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד דרכי תורה, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א. השמחה תערך בהיכל בית המדרש של ישיבת טשכנוב בירושלים.

לעלוב ירושלים: כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א ישבות בעיר בולטימור שבמדינת מרילנד בארה"ב, שם שוהה בימים אלו לטובת מוסדותיו. התפילות ועריכת השולחנות בהיכל בית המדרש קהל עדת ישראל בעיר.

מישקולץ – פנים מאירות – קאמרנא: ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יהודה סאפרין שליט"א, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי מנחם מנדל ברגר שליט"א, חתן הגה"צ רבי עקיבא גשטטנר שליט"א, בן הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל בעל 'להורות נתן', תתקיים בהיכל בית המדרש מישקולץ ברחוב סלנט בפתח תקווה.

שבט הלוי: שמחת ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נינת כ"ק מרן בעל שבט הלוי זצ"ל, נכדה לבנו הרב יוסף צבי וואזנר שליט"א, בת לבנו ר' אברהם אלעזר וואזנר, תתקיים בהיכל בית המדרש של ישיבת חכמי לובלין ברחוב הרב דסלר בבני ברק.

שומרי אמונים - סאמבור: ה'אופרוף' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, בן לחתנו כ"ק האדמו"ר מסאמבור שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש של ישיבת שומרי אמונים בירושלים.

קראלי: ה'שבת שבע ברכות' לרגל שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מקראלי שליט"א, בת לחתנו הגאון רבי צבי רוזנטל שליט"א ראש כולל קראלי, תתקיים באולמי 'שמחת המלכות ויז'ניץ' ברחוב טל חיים בבני ברק.

בית שמש: הגה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א ישבות בבית שמש. קהל רב ישתתף בעריכת הבאטע ובתפילות השבת. 

מוצאי שבת:

ספינקא: הערב חל יום ההילולא של הרה"ק ה'חקל יצחק' מספינקא זי"ע. נכדיו אדמו"רי בית ספינקא שליט"א יערכו את שולחנם הטהור לרגל ההילולא.

לעלוב ירושלים: כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א יערוך סעודת מלווה מלכה ודינר לטובת מוסדותיו, בבית האכסניה אצל הרה"ח ר' שמואל עוזר ברקוביץ שליט"א בבולטימור שבארה"ב. 

יום ראשון:

סלונים: לרגל יום ההילולא של כ"ק האדמו"ר בעל ה'ברכת אברהם' מסלונים זצ"ל, שחל בשבת, יעלה הבוקר נכדו כ"ק מרן האדמו"ר מסלונים שליט"א להעתיר בתפילה בחלקת ציון קדשו בהר הזיתים בירושלים.

בעלזא: הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א יוצא הבוקר מארץ הקודש לעבר לונדון, שם ישתתף בחנוכת הבית לבית המדרש החדש 'בית חיים ברוך' בעלזא בעיר.

פינסק קארלין – זידיטשוב ספינקא ב"ש: הערב תתקיים שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מפינסק קארלין שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יוסף צבי רוזנפלד שליט"א, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ספינקא ב"ש שליט"א. השמחה תערך באודיטוריום העירוני בביתר עילית.

שומרי אמונים - סאמבור: קהל רב ישתתף הערב בשמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, בן לחתנו כ"ק האדמו"ר מסאמבור שליט"א. השמחה תתקיים באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

בני ברק: הערב תתקיים שמחת נישואי נכדת הגה"צ רבי משה וובר שליט"א דומ"ץ חסידי בעלזא בבני ברק, בת לבנו הרה"ח ר' מרדכי וובר שליט"א, עב"ג נכד הגה"ח רבי חיים גרינוואלד שליט"א מחשובי רבני בעלזא בירושלים. השמחה תערך באולמי 'רויאל' בבני ברק.

בני ברק: בהיכל ישיבת מנחת יצחק בבני ברק תתקיים הערב מעמד חלוקת תעודת וסיום מסכת לטבת נשמתו של הגה"ק בעל ה'מנחת יצחק' זי"ע גאב"ד ירושלים, לרגל יום ההילולא שחל ביום שישי. המעמד בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א ורבנים רבים. 

יום שני:

ויז'ניץ – סערט ויז'ניץ– ביאלא פשיסחא: קהל רב ישתתף הערב בשמחת נישואי נינת כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל, נכדה לחתנו הרה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א, בת לבנו הרה"ג רבי יעקב שמשון ארנסטר שליט"א, חתן הגאון רבי מאיר כץ שליט"א, חתן הגה"צ בעל ה'ברכת משה' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, עב"ג בן הגה"צ רבי שמחה בן ציון אייזיק רבינוביץ שליט"א מח"ס פסקי תשובות ורב קהילת משכנות יעקב בשכונת רמת שלמה בירושלים, בן כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא זצ"ל. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ בבני ברק.

תולדות אברהם יצחק – קאלוב: בהיכל בית המדרש הגדול תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים, תתקיים הערב שמחת הבר מצווה לנינו הבכור של כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, נכד לחתנו הרה"צ רבי אליעזר צבי טויב שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מקאלוב שליט"א, בן לחתנו הרב יואל טייטלבוים שליט"א.

בעלזא: הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א יוצא הבוקר מלונדון שם שהה לביקור בזק, אל עבר ארה"ב.

תולדות אהרן: הערב יתקיים מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש הגדול תולדות אהרן בירושלים, נדבת הרה"ח ר' אהרן בלום שליט"א. התהלוכה תצא מרחבת שוק מאה שערים אל בית המדרש.

זידיטשוב ב"פ – טעמשוואר – ספינקא: הערב תתקיים שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ב"פ שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי דוד צבי שנייבאלג שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר שליט"א, עב"ג בת הרה"ג רבי דוד ווסרמן שליט"א אב"ד לעלוב בביתר, חתן הגה"צ רבי אביש וייס מספינקא זצ"ל. השמחה תערך באולמי 'מודיעין המחודשים' בבני ברק.

 יום שלישי:

סאטמאר – אלעסק – בערז'אן: שמחת נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי העניך אשכנזי שליט"א רב בית המדרש אבני צדק בקרית יואל, בן כ"ק האדמו"ר מאלעסק שליט"א, עב"ג בת הגה"צ רבי חיים יוסף פרידמן שליט"א אב"ד בערז'אן, תתקיים הערב בהיכל בית המדרש הגדול סאטמאר בויליאמסבורג.

בעלזא: הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א יערוך היום את מעמד 'הנחת אבן היסוד' לבניין התלמוד תורה דחסידי בעלזא בפאתי בורו פארק, ובשעות הערב ישתתף בשמחת נישאי נכד דודו כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שתתקיים בויליאמסבורג.

תולדות אברהם יצחק - לעלוב: הערב תתקיים שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, בת לחתנו הרה"צ רבי יחזקאל בראך שליט"א ראש הכוללים דחסידי תולדות אברהם יצחק, עב"ג בן הגה"צ רבי נחמן בידרמן מלעלוב שליט"א. השמחה תערך באודיטוריום העירוני בביתר עילית.

ערלוי – שבט הלוי – שומרי החומות: שמחת נישואי נין כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זצ"ל, נכד לבנו הגה"צ רבי עקיבא סופר שליט"א אב"ד ערלוי ב"ב, בן לחתנו הרה"ג רבי בצלאל יאיר הלפרט שליט"א, עב"ג בת הרה"ג רבי עקיבא וואזנר שליט"א דומ"ץ בעדה החרדית, בן הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין, וחתן הרה"ג רבי יקותיאל ליברמן שליט"א, בן הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש כולל שומרי החומות, תתקיים באולמי 'מונדיאל' בירושלים.

תולדות אהרן: הערב יתקיים מעמד 'כבודו של תורה' לבחורי הישיבות של תולדות אהרן, בשילוב שמחת השבע ברכות לרגל נישואי בן הנגיד הרה"ח רבי יצחק משה יאגודה שליט"א. המעמד ייערך באולמי דושינסקיא בבית שמש.

נאראל – סאוואראן: קהל רב ישתתף הערב בשמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי אהרן שפירא שליט"א אב"ד נאראל ב"ב, עב"ג בן הרה"ג רבי נתן אריה הלר שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מסאוואראן זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

 יום רביעי:

סקווירא – ראחמסטריווקא ב"פ – בוסטון – אוסטראה קאלושין: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מסקווירא שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי אברהם יהושע העשיל טווערסקי שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מראחמסטריווקא ב"פ שליט"א, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מבוסטון ב"ש שליט"א, בת לבנו הרה"ג רבי ישראל יונה הורוביץ שליט"א אב"ד בוסטון ב"פ, חתן כ"ק האדמו"ר מאוסטראה קאלושין שליט"א, תתקיים הערב בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון סקווירא.

תולדות אהרן – קרעטשניף סיגעט: הערב תתקיים שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן קאהן שליט"א אב"ד תולדות אהרן מונסי, חתן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי דוד צבי רבינוביץ שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א, וחתן הגה"צ רבי אהרן צבי רומפלר שליט"א אב"ד תהילות ישראל. השמחה תערך בהיכל בית המדרש הגדול תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים.

מאקאווא: כ"ק הגה"צ גאב"ד מאקאווא שליט"א, יוצא הערב לעבר הונגריה, לרגל יום ההילולא של זקינו הרה"ק בעל ה'עטרת משה' ממאקאווא זצ"ל, שיחול ביום שישי.

טשערנאביל: הערב תתקיים שמחת השבע ברכות המרכזי לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי שליט"א אב"ד טשערנאביל באלעד. השמחה תערך בהיכל בית המדרש טשערנאביל ברחוב חבקוק בבני ברק.

אלכסנדר – קאמרנא – טשכנוב – דרכי תורה: קהל רב ישתתף הערב בשמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, עב"ג בן הרה"ג רבי אברהם בן ציון בקרמן שליט"א ראש ישיבת טשכנוב, בן הרה"צ רבי שלמה בקרמן נשיא מוסדות טשכנוב, וחתן הגאון רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד דרכי תורה. השמחה תתקיים באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק. 

יום חמישי:

ויז'ניץ מונסי: הערב תתקיים מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש ויז'ניץ מונסי בבורו פארק, לרגל מלאת השנה להסתלקותו של הרה"צ רבי פנחס שלום הגר זצ"ל, בנו בכורו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, ואב"ד הקהילה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בעלזא: הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א ישוב היום אל ארץ הקודש, לאחר מסע בזק לקהילות בעלזא בלונדון ובבורו פארק.

דעעש: הערב חל יום ההילולא של כ"ק האדמו"ר בעל ה'זכרון יעקב' מדעעש זי"ע הי"ד. נכדו כ"ק האדמו"ר מדעעש שליט"א ייגש לפני העמוד לתפילת ערבית בהיכל בית מדרשו ברחוב רבי טרפון בבני ברק, ולאחר מכן יערוך את השולחן הטהור לרגל ההילולא.

סטאניסלאב ביתר – קוסוב ירושלים: הערב תערך שמחת נישואי בן כ"ק האדמו"ר מסטאניסלאב ביתר שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי דוד אריה מונדרר שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מקוסוב ירושלים זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'אסטרייכר' בבית שמש.

חוג חתם סופר: קהל רב ישתתף הערב בשמחת נישואי נכד הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרנקל שליט"א חבר הבד"צ העדה החרדית ירושלים, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א דומ"צ חוג חתם סופר שיכון ה' ומרבני קהילת מהרי"ץ דושינסקי בבני ברק. השמחה תתקיים באולמי 'ארמונות וולף' בירושלים.