אאא

המשנה לנגידת בנק ישראל, חושפת היום (שני), כי אף שמחירי הדירות בארץ עלו בשנה שעברה "רק" ב-7.8%, סך עלות המימון עלתה ב-31%.

 
פרופ' נדין בודו-טרכטנברג הסבירה, כי המחיר אמנם עלה ב-100 אלף שקל לעומת המחיר הממוצע בתחילת 2015, אך העלות הכוללת של רכישת דירה עלתה ב-229 אלף שקל. "הפער מוסבר", היא אומרת, "בחלקו (36 אלף שקל) - בעלייה בריבית המשכנתאות, וחלקו - בהארכת משך המשכנתא מ-19 שנה בממוצע ל-21 שנה. סיבה נוספת היא שהעלייה במחירי הדיור הגדילה את הוצאות המימון ב-36.5 אלף שקל".
 
לדבריה, "ריבית המשכנתאות גדלה, אולי בגלל שזה משקף פרמיית סיכון גבוהה יותר, או בגלל שאנחנו יודעים שהבנקים הגדולים הגיעו לגבול המשכנתאות שהם רוצים לתת ולכן יש פחות תחרות במשכנתאות. במלים אחרות, המצב התחרותי של השוק נחלש בשנה האחרונה. מה שברור הוא שהמצב גרוע יותר ממה שהיה בשנה החולפת, במיוחד עבור משקי בית בעשירונים הנמוכים. עלות המימון היא חלק נכבד מאוד מההוצאה לדיור, ולכן כל שינוי קטן משפיע מאוד על משקי הבית".
 
נתון מדאיג נוסף שהציגה המשנה לנגידה, הוא ש-10% מהכנסות משקי הבית (בממוצע) יילכו לאורך השנים למימון שירותי ניהול החסכונות ארוכי הטווח, ולתשלום על הריבית עבור המשכנתא שלקחו.