(צילום: יהודה פרקוביץ)
אאא

במהלך שיחה שנשא בימים האחרונים הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי, משגיח ישיבת "אורחות תורה" ומקורבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן התייחס המשגיח אל המתקפה החמורה כנגד הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת 'אור ישראל' ובכלל לתופעה של הזלזול בראשי ישיבות ומרביצי תורה תוך הפצת שמועות מכוערות ורכילות.

"אין שום הסבר אחר חוץ ממה שכתוב בחז"ל שהמבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו", אמר המשגיח. "יש בפרשה הקודמת 'איך לא יראתם לדבר במשה עבדי', אנחנו נמצאים באוירה של שומעים זילותא בתלמידי חכמים".

המשגיח המשיך וזעק: "לא הייתי מדבר סתם, לפעמים צריך להתעלם. פעם באמת סיפרו למרן ראש הישיבה (הגראי"ל שטיינמן. י"כ) שמדברים עליו והוא ביטל זאת ואמר 'נו, מחלה של אנשים לדבר'. ואכן גם על מרן הרב שך זצ"ל דיברו וגם על מרן הרב אלישיב זצ"ל. 

אבל שמעתי מה שעשו להגאון הגדול רבי יגאל רוזן, תלמיד חכם מופלג, מרביץ תורה לעדרים, אדם שמוסר נפש למען תורה,להציל מהצבא.

איך הם מתמודדים עם זה? איך הם מעיזים? איך הם לא רועדים צריך לברוח מזה כמו מאש! אנחנו יכולים להפסיד את כל העולם הבא שלנו, את כל הגן עדן, כשמדברים על תלמידי חכמים".

"לאחרונה כששואלים את הראש ישיבה (מרן הגראי"ל. י"כ) מה לקבל ולהתחזק, הוא אומר להרבה מהם: 'לשמור את הפה'", סיפר הגר"ח מישקובסקי.

המשגיח הוסיף כי "'המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו', זה לא רק בעולם הזה, אין רפואה למכתו זה בעולם הבא וזה הרבה יותר גרוע".

"לא הייתי מדבר, יש פעמים שצריך להתעלם", המשיך המשגיח. "פעם סיפרו למרן ראש הישיבה שמדברים עליו אז הוא ביטל זאת ואמר זו מחלה של אנשים לדבר, ואכן גם על מרן הרב שך דיברו, גם על מרן הרב אלישיב, אבל שמעתי מה שעשו לגאון הגדול רבי יגאל רוזן, תלמיד חכם מופלג, מרביץ תורה לעדרים, אדם שמוסר נפש למען תורה, להציל מהצבא. איך מתמודדים עם זה? צריך לברוח למדבריות, מפסידים את כל הגן עדן, צריך לברוח מזה כמו מאש".