אאא

בירושלים נפטרה לבית עולמה מרת יהודית וואלעס ע"ה, אשת הרה"ח ר' מאיר וואלעס מחשובי חסידי "תולדות אהרן".

המנוחה ע"ה שימשה מחנכת ראשית ב"חינוך ירושלם". עמדה במשך שנים רבות לימין בעלה כשניהל את חנות הבשר הידועה בשכונת מאה שערים.

המנוחה הינה בתם של המחנכת הגדולה מרת חנה פפנהיים והרב גבריאל חיים צבי מווינה-הלברשטט וכאמה הדגולה פעלה בשדה החינוך יחד עם אחותה המחנכת רות המפורסמת ביישוב הישן בירושלים בתואר "לערן רות".

השאירה אחריה את בעלה, בנים וחתנים נכדים ונינים. אחותה הגדולה מרת לאה נויפלד ואחיה הגדול הרב שלמה פפנהיים.

הלוויתה תצא בשעה 16:00 מביהמ"ד תולדות אהרן ירושלים להר הזיתים.