אאא

העברתם הצפויה של חמישים מיליון שקלים למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי שפועלים במסגרת הכנסייה תוך קיפוח 34,000 תלמידי המוכש"ר החרדיים, הנמצאים באותו סטטוס בדיוק, מעוררים סערה.

ח"כ מיקי מכלוף זוהר, פנה ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, בתביעה לדון בנושא בוועדה לפני שיתקבלו החלטות.

"העברת תקציב לילדי הנוצרים תוך התעלמות מהילדים החרדים מהווה העדפה ואפליה חמורה בין דת לדת ובין ילד לילד", כותב זוהר לגפני. "לתלמידי ישראל היהודים מגיעות זכויות שוות ותקציב שווה לזה של התלמידים הנוצרים שבסטטוס הזהה. העברת הכסף דרך גוף שלישי שאינו משרד החינוך היא דרך שאינה הוגנת".

ח"כ זוהר ביקש כי עוד קודם לדיון ולהצבעה תובא בפני חברי הוועדה חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בנושא האפליה בין דת לדת, וכן חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת בנושא התקציב המפלה.

עוד תובע ח"כ זוהר כי בפני הוועדה יוצגו דו"ח של מרכז המחקר של הכנסת המציג את המציאות התקציבית של בתי הספר המוכש"ר לפי חלוקה מגזרית, דתית ולאומית וכן חוות דעת של רפרנט החינוך במשרד האוצר המבהירה מה הצידוק בסכום הזה ומדוע יועבר רק לתלמידים נוצריים.

יו"ר פורום המוכש"ר דוד שרפר הודה לח"כ זוהר על פנייתו ואמר כי "איננו מאמינים שנציגי הציבור החרדי יאפשרו אפליה כה בוטה ומכוערת. איננו מתנגדים לתקצוב ראוי לכלל תלמידי ישראל ובתוכם בתי הספר של הנוצרים אבל אפליה בין דת לדת ובין ילד לילד אינה יכולה להתקבל".