אאא

שר החינוך נפתלי בנט הגיע היום לנחם את הגר"ש כהו היושב שבעה על אשתו הרבנית יעל ע"ה. השר בנט ביקש מחכם שלום לשמוע על תכונותיה הנאצלות של הרבנית ושמע על נכונותה להקריב את כל חייה למען התורה.

השר בנט התעניין על חיי הרב והרבנית בתקופת מלחמת השחרור, ושמע על הפחד הגדול ששרר אז ברובע היהודי, על הבריחה והחזרה לאחר מלחמת ששת הימים. ״היינו כחולמים״, אמר הרב, ״אף אחד לא האמין שנחזור לרובע היהודי״.

הרב הזכיר את שכונת קטמון, ממנה ברחו הערבים במלחמת ששת הימים והשאירו הכל מאחוריהם. ״היה קשה להאמין איך הם השאירו כך הכל, ואיך הקב״ה גלגל שנחזור לשם ונקבל בתים מוכנים״.

השר בנט השיב, ״הם היו בטוחים שנעשה להם כפי שהם היו עושים לנו במצב דומה. זה כל הסיפור״.

חכם שלום הזכיר את היותו כהן והמצווה לברך את העם באהבה. ״בצעירותי אירע לי מקרה שאדם אחד הכה אותי ללא סיבה, ואחר כך פגשתי אותו בבית כנסת. היה קשה לי לברך אותו בברכת כהנים ולכן יצאתי. אבל אחרי כמה דקות התיישבתי בדעתי וחזרתי לברך אותו באהבה כי כך הקב״ה מצווה אותנו. אם זה לא באהבה אסור לנו לברך ברכת כהנים״.

"תדע", המשיך הרב, "כל ימי גדלתי מתוך אהבה לכל יהודי באשר הוא. בוודאי גם את הציבור הדתי לאומי. וגם אם לפעמים נשמע שאני אומר דברים קשים, זה מגיע מתוך אהבה".

צילום: יעקב כהן