אאא

הפתרון לבעיית הדיור? מועצת מקרקעי ישראל צפויה לדון בישיבתה הקרובה ביוזמת שר האוצר, משה כחלון, להחרים קרקעות מקבלנים ויזמי בנייה אשר רכשו קרקעות מדינה מרשות מקרקעי ישראל וממשרד השיכון ולא עמדו בלוחות הזמנים לבניה שהכתיבו הסכמי הפיתוח שנחתמו במסגרת המכרז, העומדים על 4 עד 6 שנים. על פי היוזמה, יחויב הקבלן בתשלום קנס בשווי 8% מערך הקרקע כפי שהוא במועד ההחרמה.

אחת הבעיות המרכזיות שמביאות לעליית המחירים האדירה בשנים האחרונות ומחמירה את יוקר הדיור היא המחסור בהיצע מספיק אל מול הצרכים בשטח. המהלך החדש של כחלון שנחשף על ידי חדשות 10, נועד על מנת להגביל את יכולתם של הקבלנים להמתין לעליות מחיר, ובתוך כך להפחית את רמת ההיצע.

כיום נוטה רשות מקרקעי ישראל לקבל כמעט את כל בקשות ההארכה מצד קבלנים שאינם עומדים בלוחות הזמנים של הסכמי הפיתוח, ויש רבות כאלה, כוונתו של כחלון היא שברירת המחדל תהיה קודם כל להשיב את הקרקע למדינה ובעצם לבנות עליה באופן מיידי.

כחלון יצטרך להשיב על שאלות רבות בנוגע ליוזמה כמו למשל, מה לעשות במקרים שבהם נסיבות אובייקטיביות הן אלה המעכבות את הבנייה. למשל - תנאים שטרם התממשו שמכתיבה התב"ע, או קשיים שמערימה הרשות המקומית. עוד עולה החשש כי גם במקרים שבהם אין נסיבות מיוחדות שהביאו לעיכוב, אשר בהם תהיה ההחרמה מוצדקת, יגרור המהלך מאבקים משפטיים חריפים בין היזם והמדינה, שיביאו לעיכוב גדול בהרבה בבנייה של 10 שנים ומעלה.

כחלון הבטיח לפני הבחירות כי יטפל בבעיית הדיור ודרש לשם כך את משרד האוצר ואת השליטה במנהל מקרקעי ישראל, אך שנה וחצי לאחר מכן המחירים ממשיכים לטפס ללא עצירה ונראה כי מגמת העליה במחירי הדירות צפויה להמשיך גם בעתיד הקרוב. על פי נתונים שפורסמו לפני כמה ימים על ידי המשנה לנגידת בנק ישראל, מחירי הדירות עלו באופן כולל בשנה האחרונה ב13.5% בממוצע. האם הפתרון החדש של כחלון יהיה זה שישנה את פני השוק ויפתור את מצוקת הדיור? ימים יגידו.