אאא

הקלטה מרתקת מתוך התייעצות פנימית במעונו של הגר"ש אויערבך, מסתובבת בימים אלו בין תלמידי ישיבת גרודנא ומציפה שוב מעל פני השטח את מאבקי הירושה על הנהגת הישיבה בין פלג תלמידיו של הגאון הרב נחום רוזנבלט, תלמידו המובהק של ראש הישיבה הגרד"צ קרלינשטיין זצ"ל, לבין פלג תלמידיו של הגאון הרב משה שמידע, חתנו של ראש הישיבה.

בשיחה, בה השתתף גם הרב יוסף פטרוב, איש אמונו של הגר"ש, נשמע העסקן ברוך שויערמן, מבכירי פלג הרב שמידע, כשהוא מפציר בגר"ש אויערבך ליטול את המושכות לידיו ולעשות סדר במתחולל בישיבה.

תמליל השיחה: 

"אנחנו עובדים קשה בלי הפסקה, בקושי יכולים להיות מונחים בלימוד, והם מנסים כל הזמן להרוס ולהרוס את הישיבה... הם משפיעים כל הזמן על בחורים, במיוחד על בחורים צעירים שיעור א'..."

- הגר"ש: "למה שותקים להם?"

- "אנחנו עושים כל דבר, אחרי זה אומרים שאנחנו רודפים, שאנחנו לוחמים, אומרים שאנחנו כמו שטיימניסטים... שאנחנו עושים להם רדיפות. אנחנו מגינים על עצמינו! אנחנו רוצים להגן על עצמינו ולגבש את עצמינו"

- הגר"ש: "אתם לא יכולים לעשות שום דבר כולם?"

- "אנחנו עושים כל הזמן, פועלים."

- הגר"ש: "מה עושים איתם?"

- הרב פטרוב: "לא יודע"...

- "אנחנו עושים כל מה שהראש ישיבה אומר, אנחנו נלחמים כבר למעלה מחצי שנה, ואנחנו מרגישים..."

- הגר"ש: "איך שותקים להם? הרמי"ם לא עושים שום דבר?"

- יש רמים שעכשיו עשו כנס של כל הרמי"ם כל הצוות של הישיבה, וגם הרב אייזנטל דיבר זה עשה מאד חיזוק"

- פטרוב: "זה חיזק בישיבה, זה חיזק, הכינוס הזה זה מאד חיזק בישיבה, הוא אומר שזה מאוד חיזק. חתמו, בחורים חתמו.."

- הגר"ש: "צריך לדבר"

- "אנחנו עושים כל הזמן, אבל ברגע כשאנחנו מדברים נגד אנשים לא מסכימים לקלוט את זה, אומרים שזה נקרא רדיפות, אנחנו רודפים אותם"

- הגר"ש: "הם, הם רודפים!"

- "אנחנו אומרים את זה אבל אנשים לא מצליחים להבין את הדבר הזה. אני חושב, אני לא מגיע להגיד מה לעשות, אבל לא שייך, נראה לי, שאנחנו נמשיך לאכול אחד את השני שמה עשרים שנה. איך?? איך הראש ישיבה רוצה שאנחנו נמשיך מצב כזה ששתינו נמצאים באותו מקום? זה מצב שאנחנו לא, אי אפשר להמשיך ככה. אתמול הקהילה שמה עשו כתיבת אותיות נגיד..."

- פטרוב: "הם עשו כתיבת אותיות, עשו ספר תורה לעילוי נשמת הראש ישיבה, הלכו איזה שלושים בחורים מהישיבה, ואברכים גם כן חשובים מאד הלכו לשם. זה נותן להם כאילו לגיטימציה וגיבוי, מגבים אותם"

- הגר"ש: "לא הבנתי..."

- פטרוב: "בסניף עשו כתיבת אותיות שמה, ס"ת לעילוי נשמת הראש ישיבה, הם עשו שם "א גאנצע טקס", הביאו תזמורת, עשו שמהההה... העיקר שיהיה עוד אירוע, וקראו לבחורים מהישיבה..."

- הגר"ש: "היו אומרים קודם, לבחורים שהלכו שמה, למה באים לאחר מעשה?"

- "אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו נלחמים. אני כבר רודפים אותי, הסתכסכתי עם הרבה בחורים, הם עשו לי הרבה הרבה רדיפות שאני שקרן, ושאני... אנחנו מרגישים שאנחנו עשינו כל מה שאנחנו יכולים, עשינו כל מה שהראש ישיבה אומר לנו לעשות, ואנחנו מרגישים שאי אפשר להמשיך הלאה"

- פטרוב: "יש גם בעיה, אני חושב עליה כל הזמן. מצד אחד, אם מדברים יותר מדי נגדם, אז יש בחורים בישיבה שאומרים, לא רוצה בלגן, לא רוצה בלגן, לא אוהבים את זה ולא זה, אני עוזב את הישיבה. ומצד שני, אם לא עושים אז הם פועלים. זה בעיה"

בהמשך השיחה, מנסים הנוכחים להעלות רעיונות מרעיונות שונים לפתרון המצב, ולהוביל לפעילות מעשית מצד בית הגר"ש שתעצור את הסחף לכיוון "נוחעם" (הרב נחום רוזנבלט):

- הגר"ש: "מה, תגיד לי אתם, מה אפשר לעשות?"

- "אני חושב שאי אפשר שאנחנו נשאר באותו מקום. שנינו נאכל אחד את השני שמה כל הזמן ונהיה ביחד. זה דבר שאפשר להתקיים ששתיהם נמצאים ביחד?! ששנינו נמצאים באשדוד?!"

- הגר"ש: "מה הכוונה?"

- "שילכו להם לעיר אחרת, אני לא יודע.. שילכו לעיר אחרת ויפתחו במקום אחר. הם יכולים לבנות לעצמם במקומות אחרים, אבל הם רוצים בדווקא מהישיבה...

הם לא שומעים למה שהראש ישיבה אומר, והם עושים כל מיני לומדעס בדברים של הראש ישיבה שהראש ישיבה התכוון ככה, ונוחעם אומר למישהו שהראש ישיבה אמר לו שבגלל שהוא תלמיד מובהק אז הוא לא צריך, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.."

- הגר"ש: "מה??"

- "נוחעם אמר לאיזה אברך שהראש ישיבה פעם אמר לו שכיון שהוא תלמיד מובהק של הרב קרלינשטיין אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כאילו..."

- הגר"ש: "כמה שקרים וכזבים?!"

- "הוא טוען שכל הבחורים שהלכו חוץ מהשש בחורים יש להם אישור שהראש ישיבה הסכים להם. אחד זה האלמנה אמרה, הסבתא, אחד שתי עדים שהיו אצל הראש ישיבה והראש ישיבה אמר להם שהוא מסכים, וכל הבחורים שנמצאים שמה..."

- הגר"ש: "זה לא נכון"

- "כולם אומרים שזה לא נכון, הרב גרטנברג שלח לעשות מחאה דרך הצוות של הסניף שמה..