אאא

בשעה האחרונה התקבלה בקרית ויז'ניץ בני ברק הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח יעקב ויזל ז"ל, משב"ק האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע. הרב ויזל נפטר לאחר מחלה קשה שקוננה בקירבו בשנים האחרונות.

ר' יענקל ע"ה זכה רוב שנותיו לשמש את הרבי זי"ע, עוד בבחרותו כ'הויז בחור' ואחר חתונתו בימים הנוראים חודש תשרי, ובמועדי קודש. כגון בליל חג הפסח ובשמחות האדמו"ר, בעשור האחרון לחיי האדמו"ר זי"ע היה יענקל ע"ה צמוד אל מורו ורבו בכל שעות היממה מתוך מסירות עילאית.

בעת יציאת נשמתו של מורו ורבו ביום כ' אדר, ברח ר' יענקל החוצה ואמר לסובביו איני מסוגל לראותו את מורי ורבי מסתלק מהעולם, ופתח את כל דלתות הבית לכל הציבור שנדחקו להיות פנימה.

רבי יעקב ויזל ז
רבי יעקב ויזל ז"ל, בשנים האחרונות (ארכיון)
הגדלה

הרה"ח ר' יענקל היה מגדולי אנשי החסד בויז'ניץ, ושנים רבות ניהל יחד עם ידידיו את ארגון 'מעגלי חסד', ארגון המחלק פירות וירקות מידי שבוע בשבוע למאות משפחות ולפני החגים במכירות מוזלות. בחג הפסח האחרון, בהיותו כבר רתוק לכסא הגלגלים, הוא הגיע במסירות נפש ממש להיות בזמן החלוקה ולעזור לציבור הן בהרשמה והן בחלוקה.

ר' יענקל היה קובע עיתים לתורה מתוך מסירות נפש עד ימיו האחרונים, ותדירה הייתה צהלתו בפניו, על אף מצבו הקשה מעולם לא התייאש ולכל מבקריו ענה בסבר פנים יפות שהקב"ה יעזור ועושה עמו הטוב ביותר.

במהלך תקופת שהותו בבית החולים הגיע האדמו"ר מוויז'ניץ מספר פעמים לבקרו, ואתמול בבוקר הפתיעו והופיע שוב על אף שביקרו לאחרונה מספר פעמים. ר' יענקל שכב בדמויה כשעיניו זולגות דמעות ומביט על רבו – כך נפרד ממנו.

הלווייתו תצא בשעה 11 מביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ אל עבר בית החיים ויז'ניץ.