אאא

מלחמת ההקצאות בבני ברק עולה מדרגה. במהלך השבוע האחרון הגיש נציג תלמידות בית הספר הכלל חסידי, עורך הדין שמואל גרוסמן, עתירה מנהלית דחופה נגד עיריית בני ברק.

העתירה הוגשה בשם 500 תלמידות בית הספר הכלל חסידי בבני ברק, נגד ההחלטה האחרונה של עיריית בני ברק, לחלק את כל 15 המגרשים האחרונים, שליש לסיעת ש"ס, שליש לאגודת ישראל ושליש לגורמים מדגל התורה - תוך קיפוח מוסדות שאינם מזוהים פוליטית.

לדבריו, "תלמידות בית הספר היסודי הכלל חסידי, אשר שוהות מזה שנים בחלק ממבנה מאולתר ללא חצר וללא תנאים מינימליים, וכלואות במשך כל שעות היום והלימודים בכיתות ובמסדרונות, עתרו לבית המשפט, נגד החלטת עיריית בני ברק מהימים האחרונים לחלק את המגרשים האחרונים שברחבי העיר, לפי חלוקה פוליטית, ולא לפי צרכים ומצוקה".

לטענת העותרים, הם המתינו בכיליון עיניים מזה שנים, שסוף סוף עיריית בני ברק תחל בהקצאות, אך נדהמו לגלות כי הם אינם מופיעים בין מקבלי ההקצאות, למרות שמדובר באחד מבתי הספר הגדולים ביותר בעיר, עם מצוקת מקום שאין לה אח ורע בבני ברק, ולמרות שהובטח להם שוב ושוב כי לאור המצוקה חסרת התקדים בה מצוי בית הספר, הם יהיו הראשונים לקבל הקצאה.

כזכור, עירית בני ברק החליטה בימים האחרונים לבצע חלוקה של כל 15 המגרשים האחרונים בעיר בין שלושת הסיעות המרכזיות של מליאת מועצת העיר. לטענת המוסד, כל הגופים הגדולים והמיוצגים בעיר קיבלו כל אחד מגרש או מספר מגרשים, בין אם מדובר במוסדות שצריכים את המגרשים ובין אם מדובר בגופים בעלי מבנים פנויים ולא מאוכלסים ואשר מושכרים לצדדים שלישיים.

עורך הדין גרוסמן ציטט בעתירתו את פסק דינו של בית המשפט העליון בעתירה אחרת שהוגשה נגד עיריית רחובות, ששם קבע בית המשפט העליון כי "הקצאת מקרקעין על ידי העירייה חייבת להיעשות על-פי כללים וקריטריונים הוגנים, שוויוניים, ברורים, ענייניים וגלויים ועל-פי שיקולים ענייניים סבירים ומידתיים, וכל חלוקה אחרת שנעשית על פי פי חלוקה פוליטית מפלה דינה להתבטל".

לדברי העותרים אם הקריטריונים היו נעשים לפי קריטריונים ענייניים ולפי הצרכים האמיתיים, בית הספר הכלל חסידי היה בראש מקבלי ההקצאות, אך כאשר החלוקה נעשית לפי חלוקה פוליטית, אזי בית ספר כמו הכלל חסידי, שאינו מזוהה עם אף חסידות ספציפית ועם אף נציג בעירייה, חסר כל סיכוי לקבל הקצאה.

הנהלת בית הספר, יחד עם עורך דין גרוסמן, פנו בחודשים האחרונים מספר פעמים לראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, וביקשו להיפגש עמו על מנת להגיע להסדר שיפתור את המצוקה הקשה של תלמידות בית הספר וימנע את הצורך לפנות לבית המשפט, אך לאחר שהעיריה התעלמה מהפניות, טוענים העותרים כי לא נותרה להם כל ברירה אלא לפנות לבית המשפט, לבטל את ההחלטה הפוליטית של וועדת ההקצאות, ולקבוע חלוקה אחרת שוויונית וצודקת, לפי צרכים ולא לפי נציגים.

עם קבלת העתירה הורה בית המשפט כי יש להעביר בתוך שלושה ימים את העתק העתירה לעיריית בני ברק ולכל המוסדות המופיעים ברשימת מקבלי ההקצאות.