אאא

המאבק של הרבנות הראשית בהשגחה הפרטית מקבל תפנית חדשה. הרבנות הראשית לישראל מתכננת להפריט את מערך הכשרות, ולאפשר לגופי השגחה פרטיים להשתלב בשוק. על פי התכנית: הרבנות תהפוך לרגולטור בלבד בתחום הכשרות, בשונה מהמצב הנוכחי שבו היא גם מעניקה כשרות וגם אוכפת את יישומו.

הדיונים על כך בעיצומם, למרות שרק לפני שבועיים, החליט בג"ץ נגד גופי הכשרויות הפרטיים כדוגמת ארגון "השגחה פרטית" שפועל בירושלים כי אסור להם להשתמש בתעודות שלהם במילה "כשר", והעניק לרבנות הראשית את הבלעדיות בתחום הכשרות. 

עם זאת, בג"ץ השמיע בפסק הדין את הביקורת הציבורית כלפי הרבנות בענייני הכשרות ונתן לה שנתיים על מנת להשתפר בתחום. על פי הדיווח בגל"צ את הוועדה לבחינת החלופות במערך הכשרות מינה הרב הראשי, הגאון הרב דוד לאו והיו שותפים בו מנכ"ל הרבנות החדש משה דגן והיועץ המשפטי של הרבנות עורך הדין הראל גולדברג.

על פי המתווה המוצע, גופי כשרות פרטיים שיעמדו בקריטריונים הנדרשים יקבלו רישיון מהרבנות הראשית להעניק תעודות כשרות לבתי עסק. הרבנות הראשית, הרגולטור, תשמור לעצמה את הסמכות להטיל עיצומים כספיים, הסרת תעודות כשרות לבתי העסק, ושלילת רישיונות לגופי כשרות שלא יעמדו בתנאים ההלכתיים שהציבה הרבנות.

באמצעות החלופה הזאת תבוא לפתרונה גם סוגיית היחסים בין המשגיח לבעל העסק, עד עתה המשגיח קיבל שכר מבעל העסק, דבר היוצר ניגודי אינטרסים שזוכים לביקורת זה שנים ארוכות. על פי המתווה המוצע, הרבנות הראשית לא תעסיק יותר משגיחי כשרות, אלא הגופים הפרטיים והתשלום יגיע מהם ולא מבעלי העסקים.

היוזמה החדשה גם תקל על בעלי העסקים שנאלצו עד עתה לשלם פעמיים גם לרבנות הראשית וגם להשגחת הבד"צים השונים, על פי המתווה החדש יוכלו הבד"צים לקבל את אישור הרבנות להעניק כשרות באופן ישיר ולמנוע את כפל התשלומים.

מהרבנות נמסר בתגובה ל"כיכר השבת" כי הנושא בדיונים הם בוחנים מספר חלופות באשר לשיפור מערך הכשרות בישראל.

״עלו מספר הצעות לשיפור מערך הכשרות. אחת מההצעות שנדונה היא הענקת רישיונות לגכ״פ ( גופי כשרות פרטיים) שיפעילו את המשגיחים בבתי העסק והרבנות תנהל מערך פיקוח על הגכ"פים הן ברמת בתי העסק והן ברמת המטה.
לפי ההצעה, הרבנות הראשית תהיה מוסמכת, להטיל עיצום כספי על גכ"פ בגין הפרת תנאי הרישיון, להסיר תעודות כשרות מבתי עסק ואף לבטל רשיון לגכ"פ בהתאם לעניין. יודגש כי הנושא עדיין בדיונים פנימיים", נמסר על ידי הרבנות.