אאא

מסקירה שמפרסם היום (שני) הכלכלן הראשי במשרד האוצר עולה, כי ברבעון הראשון של 2016 נרכשו 30 אלף דירות, גידול של 6% בהשוואה לרבעון הקודם שלפניו, אך גם ירידה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד: "סך העסקאות ברבעון הראשון ב-2016 נמצא בטווח העליון של התפלגות העסקאות הרבעונית מאז תחילת העשור הקודם", נכתב בפרסום הרשמי.

אך ניתוח הגידול במספר העסקאות, מורה כי הוא נובע מצד ההיצע (קבלנים ומוכרי דירות יד שניה), "מה שמלמד כי רובו ככולו של גידול זה מוסבר בגידול במספר הדירות שמכרו המשקיעים, כאשר גידול זה, ביחס לרבעון שלפניו, עומד על 36%", כותב הכלכלן.

עוד נמצא כי חל גידול של 5% במהלך הרבעון במספר הדירות שנרכשו על ידי רוכשי דירה ראשונה ("זוגות צעירים"). "עם זאת, משקלם בסך העסקאות הוסיף לרדת", נכתב. "הגידול ברכישות הזוגות הצעירים הושג על רקע שיווק פרויקט רחב היקף בראש העין, במסגרת 'מחיר מטרה'. בניכוי פרויקט זה נרשם קיפאון ברכישות.

אל מול העלייה החדה במכירת הדירות מצד משקיעים, חלה ירידה חדה במהלך הרבעון ברכישת הדירות על ידי המשקיעים - 30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בעוד שמשקל המשקיעים מתוך כלל רוכשי הדירות היה במהלך הרבעון 21%, ברבעון המקביל אשתקד היה שיעורם 29%.