אאא

מליאת הכנסת אישרה אמש (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק המקוואות. 28 תמכו, 18 התנגדו וההצעה תועבר כעת לוועדת הפנים.

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי .מועצה דתית תהיה רשאית שלא להתקשר בהסכם לשם שימוש במקווה טהרה כהגדרתו בהצעה, אף אם התקשרה המועצה הדתית בהסכם עם המדינה או עם רשות מרשויותיה". בנוסף מוצע כי תחילתו של החוק תהיה תשעה חודשים מיום פרסומו כדי לאפשר היערכות ליישומו של התיקון המוצע.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "במדינת ישראל, מאז ומעולם, משמשות המקוואות לצרכי מסורת הלכה ומנהג ולשם כך ניתן מימון ציבורי לבניית ותחזוק המקוואות. בעקבות עתירת גופים שמטרתם לקעקע את יסודות היהדות המקובלת במשך אלפי שנים. פסק בית המשפט העליון, כי יש לאפשר לכתות שונות, לעשות שימוש במקוואות טהרה, לצורך טקסים שונים, שנערכים על ידם".

ח"כ זהבה גלאון אמרה בדיון כי "הכנסת הזו מביאה פשרה רקובה. מצאתם גוי של שבת – הסוכנות תביא כסף ותבנה מקוואות לאנשים ה"מצורעים" האלה. זה מה שאומרת הצעת החוק. שיש כאן קבוצה שאתם מבקשים להדיר מהיהדות".