אאא

כהמשך לכינוס ההתחזקות לשמירה מפגעי הטכנולוגיה שנערך לפני כחודש בראשותו של הגאון רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז' במסגרתו קיבלו על עצמם אלפי אברכים להישמר מדברים אלו ולהתחזק בנושא מתפרסם הבוקר (שלישי) כרוז של גדולי ישראל בעניין.

על הכרוז, המתפרסם ב"יתד נאמן", חתומים מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי והגאון רבי גרשון אדלשטיין.

בכרוז כותבים גדולי הדור כי "הנה בעת האחרונה קיימת התעוררות גדולה בקרב הציבור להישמר מפגעי הטכנולוגיה אשר החריבו משפחות רבות והפילו נפשות יקרות לבאר שחת רח"ל".

"וכאשר נתעוררו לחזק הדבר בהיכלי הכוללים ולקבל בני התורה על עצמם בחתימת ידם להוסיף שמירה עליהם ועל בני ביתם מסכנות אלו, הרינו לגלות דעתנו בשבח הדבר הגדול הזה וחובה קדושה מוטלת על כל אחד להצטרף לקבלת הציבור", קוראים גדולי ישראל.

לסיום הם כותבים כי "בזכות השמירה על הקדושה והטהרה יזכה כל אחד לעלות בתורה ויראה וסיעתא דשמיא בכל העניינים".