אאא

תלמידי ה"מתמידים" של ארגון "בחור כהלכה" בהנהלת רבי שאול יחזקאל הגיעו להיבחן אצל רבה הצעיר של חסידות קארלסבורג בשליחות אביו הגדול כ"ק גאב"ד קארלסבורג.

לסיום אף זכו לשמוע דברי ברכה ושיחת חיזוק קצרה מהגאב"ד הישיש שחילק להם מיני מתיקה.