אאא

שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, ערך היום (28.6.16) סיור במפעל אסם בשדרות. במהלך הביקור הציג בפניו מנכ"ל קבוצת אסם, איציק צאיג, את תכניותיה של הקבוצה להפחתת המלח בקטגורית החטיפים.

במסגרת היעדים שנקבעו תפחית אסם בתוך שנתיים בלבד עוד 15%-10% מכמות המלח בחטיפים, בנוסף לעשרות האחוזים שכבר הופחתו במסגרת פרויקט "אפשרי בריא" שמוביל משרד הבריאות.

אסם הציגה בפני השר טכנולוגיה חדשנית להפחתת נתרן שאותה היא מפתחת בימים אלה בשיתוף המדען הראשי במשרד הכלכלה. מדובר בשיטה בה משתמשים בגבישי מלח חלולים, המעניקים לצרכן את חווית הטעם המוכרת לו, אך בפועל הוא צורך הרבה פחות מלח מאשר בגבישים המלאים.

כחלק מהדיון הועלתה אפשרות לאימוץ הכללים המקובלים באירופה, לגבי סימון מוצרים בקידמת האריזה ופירוט המרכיבים העיקריים ביחס למנה היומית המומלצת.

בתום הסיור מסר השר ליצמן כי ישראל צריכה תזונה נבונה בצד תעשייה משגשגת שיוצרת מקורות תעסוקה לאלפי עובדים בפריפריה. ליצמן הוסיף כי התרשם מהמחויבות של אסם ליישם יעדים שאפתניים בנושא ההרכב תזונתי ואמר :"אני מאמין שהיעדים שהוצגו בפני יושגו" הוסיף ליצמן, "ואסם בהחלט עושים צעדים גדולים בכיוון הנכון".