אאא

מליאת הכנסת אישרה אמש (ג') בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 22 תומכים ללא מתנגדים הצעת החוק הממשלתית לרישוי שירותים לרכב, שנועדה לקדם את התחרות בענף ולהוזיל את מחירי המכוניות החדשות והחלפים. את הצעת החוק הכינה ועדת הכלכלה, כשהדיון בהצעה, הכוללת יותר מ-200 סעיפים, נפרש על פני עשרות דיונים במסגרתן השקיעה הוועדה מאות שעות על מנת לאפשר לרפורמה לצאת לדרך.

הרפורמה נועדה להסדיר שורה של שירותים ועיסוקים בענף הרכב בהם יבוא רכב, על ידי סוגי היבואנים השונים בהם יבואנים ישירים, עקיפים וזעירים. בתחום זה הסירה הוועדה במהלך הדיונים בהצעה, חסמים שמנעו התפתחות יבוא עקיף בכך שחייבה את היבואנים הישירים לטפל ברכבים מהיבוא העקיף וקבעה מנגנון שאפשר גם מתן אחריות וטיפול בקריאות תיקון של הרכבים מהיבוא העקיף.

עוד הוסדרו העיסוקים בסחר ברכב חדש ומשומש, יבוא וסחר במוצרי תעבורה, שמאות רכב ועוד. כמו כן עוסקת ההצעה בהסדרת ענף המוסכים ויבוא החלפים, על מנת להוזיל גם את הטיפול ברכבים. במסגרת זאת נקבע, בין היתר, כי המוסכים יחויבו לתת הצעת מחיר לפני הטיפול ברכב וכן להציע ללקוחות מגוון של חלפים – מקוריים, תחליפיים ומשומשים. כמו כן אושר פרק שלם שעסק בעיצומים כספיים, ובו נקבע כי יבואנים שיפרו את ההוראות המרכזיות בחוק צפויים לקנס של עד מיליון שקל לכל הפרה.

יו"ר וועדת הכלכלה, איתן כבל אמר: "פתיחת התחרות בענף כולו היא הבסיס של החוק המהפכני. הלכנו רחוק יותר ממה שנעשה בכנסת הקודמת ואפילו ממה שביקש משרד התחבורה, כי מה שעמד כנר לרגלינו זה הגברת התחרות שמטרתה בסוף היא הוזלות המחירים לציבור".