(באדיבות המצלם)
אאא

במהלך מעמד הספד לזכרו של הרב חיים טרייטל, מרבני כולל "חזון איש", נשא דברים ראש ישיבת שערי תורה הגאון רבי חיים ישראל שפירא, בנו של הגאון רבי יודל' שפירא זצ"ל, ועסק במחלוקת בין הפלגים הליטאים. לדבריו, למרות היותו מקורבם של מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי - "אני גם תלמידו של הגאון רבי שמואל אוירבך".

"שואלים, אם קורח ומאתיים וחמישים ראשי הסנהדרין היו יחד, איך ידעו באיזה צד לבחור?" אמר במהלך דבריו, "מסבירים שצריכים להסתכל איפה דתן ואבירם נמצאים והיכן שהם נמצאים - לשם לא מתקרבים. אני אומר את זה בצער, אבל היום יש דתן ואבירם בכל מקום, ולכן הדתנים והאבירמים לא אומרים כלום".

"כשהייתי צעיר היה עיתון חרדי אחד לכולם, אחר כך לא הייתה ברירה והקימו עוד. היום יש עיתונים כנגד ארבעה בנים שדיברה תורה ויש רק וויכוח מי החכם ומי התם".

"שלא יטעו, אני תלמיד של שני זקני הדור, אבל אף על פי כן אני לא מבין למה זה סתירה ללמוד מכל גדולי ישראל. כמובן כל אחד ורבותיו וכל אחד והנהגותיו, אבל אני גם תלמיד של הגאון רבי שמואל. וכמו ששמעתי פעם מהגאון רבי חיים קנייבסקי - שלא כמו שכל האנשים מבינים שחכם זה מי שכולם באים לשאול אותו והוא אף פעם לא שואל, אלא להיפך, התנא מלמד אותנו שאיזהו חכם - הלומד מכל אדם.. זו החכמה, לקחת מכולם".

"חייבים לדבר על ההשחתה שמנחילים לילדים, ואני לא מתכוון לצד מסוים אלא לכל הצדדים. כשילדים גדלים ככה רחמנא ליצלן זה מתנקם בהם אחר כך. כי כשילד גודל בבית שההורים נותנים לדבר נגד רבנים, אחר כך כשהילד גדל הוא עושה חשבון "מי אומר שהרב שאתה כן אוחז ממנו הוא כן צודק..." ומשם הדרך קצרה להרס התורה".

"במקום שיש מחלוקת, הגירושין של הילדים הם פי שלוש יותר מסובכים. כי כשלא לומדים לכבד דעה של מישהו אחר זה משפיע גם על השלום בית" אמר הרב שפירא. "אפשר להגיד בבית "אני עושה ונוהג כמו הרב שלי", זה אפשר להגיד. אבל בשום אופן לא להתחיל לדבר ולהגיד נגד הרב השני. המצב נהיה כל כך נורא עד שצריכים בתי חינוך ובתי ספר נפרדים, וישיבות נפרדות. כל זה בגלל שמדברים נגד הרבנים. אם כל אחד לא היה מדבר וכל אחד היה רק מכבד את השני ואת רבותיו יכולנו לחיות בשלום ובשמחה".

בהמשך דבריו אמר הרב שפירא כי "אני זוכר שכששאלו את הרב שך כשהוא יצא נגד חוג מסוים בציבור החרדי, אם אפשר לצרף אותם למנין, הרב שך הזדעזע וצעק על השואלים; "כאלה טיפשים אתם"? כי אמנם וודאי השיטה שלהם לא נכונה, אך עדיין אין זה קשור לאנשים עצמם, ומה זה קשור להתייחסות לכל יחיד ויחיד?".

"אני מרגיש שכשאני אומר את הדברים הללו אז "גווי נתתי למכים ולחיי למורטים..." היום אם אתה אומר משהו שלא מוצא חן, אחר כך אתה מקבל את המכות. אבל עדיין כיוון שבכל פעם יש מעט אנשים שנפקח עיניהם בזכות אותם דברים והם באים לשאול ולברר מה באמת צריך להיות, זה שווה הכל".

"צריכים להתרחק ממושחתים שמדברים נגד. אפשר וצריך לומר אני נוהג כרבותיי, ומי שמתחיל לדבר נגד ומסביר למה השני לא צודק הוא מעדת קורח ממש, כי הוא חושב שיכול לתת עצות לגדולי ישראל. אתה אל תהיה מאן דאמר כי אם זה בוער לך להגיד תדע לך שזה יצר הרע. החפץ חיים היה אומר; "דער יצר טוב ברענט נישט", היצר טוב הוא לא דבר בוער, ואם זה בוער סימן שזה יצר הרע. וכשמדובר באנשים פרטיים מהצד השני, תדעו לכם שיש איסור של לא תשנא את אחיך בלבבך ויש מצווה של ואהבת לרעך כמוך.. הוא בדיוק כמוך".