אאא

שכר המינימום מתעדכן: שכר הבסיס לעובד יעמוד החל מהיום על 4,825 ש"ח - תוספת של 200 ש"ח בחודש. מדובר בהעלאה שהיא חלק מהעלאה הדרגתית שעליה הוחלט כבר לפני כשנתיים כשהיעד הסופי הוא 5300 שקל.

תוספת זו היא פעימה שנייה מתוך שלוש בתהליך העלאת שכר המינימום ל-5000 ש"ח, עליו הסכימו בתחילת 2015 משרד האוצר (בראשות יאיר לפיד), המעסיקים וההסתדרות. הפעימה הראשונה התבצעה באפריל 2015, אז עלה שכר המינימום מ-4,300 שקלים ל-4,650 שקלים. הפעימה השלישית, שבמסגרתה יעלה שכר המינימום ב-175 שקלים נוספים ל-5,000 שקלים בחודש, תכנס לתוקף בינואר 2017.

חודשים ספורים לאחר חתימת ההסכם החליטו האוצר וההסתדרות על העלאה נוספת של השכר ב-300 שקלים נוספים - כך שבתחילת 2018 יעמוד שכר המינימום על 5,300 שקלים בחודש.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחים כי בחודשים האחרונים נרשמת עלייה גדולה בשכר הממוצע במשק. במרץ 2016 השכר הממוצע היה 10,128 שקלים בחודש - שיא של כל הזמנים כשההסבר לכך הוא גם העלייה בשכר המינימום שמביא עובדים שקיבלו מעט יותר משכר מינימום לבקש העלאה נוספת.