אאא

כתוצאה ממחדל האכיפה של קנסות הרבנות הראשית על זיופי כשרות שדווח בשבוע שעבר, המדינה אישרה לרבנות הראשית לשכור את שירותיהם של עורכי דין חיצוניים, על מנת לטפל בקנסות שחילקה היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה ברבנות.

כזכור, ב-16 השנים האחרונות הצליחו קרוב לאלף בעלי עסקים להתחמק מקנסות של הרבנות בשל עומס העבודה הכבד בפרקליטות, שלא הצליחה או לא רצתה במיוחד לטפל בבקשות הנקנסים להישפט. חלק מהעסקים שעליהם הוטלו הקנסות הציגו את עצמם ככשרים אף שלא הייתה להם תעודה של הרבנות המקומית, ועסקים נוספים הציגו תעודה שאינה בתוקף.

לפי החוק, לנקנסים יש אפשרות להודיע על רצונם להישפט על העבירה. אולם בפועל, מתוך יותר מאלף בעלי עסקים שביקשו להישפט, נשפטו רק בודדים מהם. כך נוצר מצב שכאלף קנסות לא שולמו מאחר שחלפה תקופת ההתיישנות והקנסות בוטלו כליל.

מדובר בתופעה שכבר מוכרת למדינה שנים רבות, כבר ב-2008 מתח מבקר המדינה ביקורת על התנהלות הרבנות ומשרד המשפטים בעניין, בביקורתו מ-2008 ציין המבקר כי בהיעדר טיפול משפטי, "נסללת הדרך בפני עוברי עבירות מנהליות לחמוק מלתת את הדין על מעשיהם". הביקורת לא הועילה, ובעלי עסקים המשיכו לקבל קנסות, ומי שרצה להתחמק מהתשלום היה צריך רק לבקש להישפט.

על פי הדיווח ב"וואלה", העסקתם של התובעים החיצוניים תעשה בכפוף למכרז, והפיקוח על עבודתם ייעשה על ידי היועץ המשפטי של הרבנות. ועדה מיוחדת שהתכנסה בשבוע שעבר במשרד המשפטים אישרה את העסקתם של התובעים החיצוניים. "עם סיום ההליך המכרזי, יש להביא את ההתקשרות לאישור הוועדה, טרם תחילת מימושה בפועל", קבעה הוועדה.