אאא

הוארך תוקף לימודי הנהיגה העיוניים - אלו יספיקו לשלוש שנים, במקום שנתיים עד כה.

ההסדר החדש יחול על תלמידי נהיגה שעברו את מבחן התאוריה בהצלחה החל ב-28 ביוני 2016, יום חמישי האחרון. תלמידי נהיגה שעברו את מבחן התאוריה לפני תאריך זה יידרשו להשלים את הליך לימודי הנהיגה בתוך שנתיים.

משרד התחבורה פרסם, כי תיקון התקנה, עליה כבר חתם השר ישראל כץ, יחסוך לתלמידי הנהיגה הרבים שלא הספיקו להשלים את לימודי הנהיגה בתוך שנתיים הוצאות כספיות נוספות עבור מבחני התאוריה.

עוד נודע, כי משרד התחבורה שוקד בימים אלה להאריך לשלוש שנים - במקום שנתיים כיום - גם את תוקף הבדיקות הרפואיות שתלמידי נהיגה נדרשים לעבור כתנאי ללימוד הנהיגה.