אאא

ההסכם שנחתם בשבוע שעבר בין עיריית חיפה לבין 11 המוסדות החרדיים שתבעו אותה בגין אי תשלום כספי "חוק נהרי" - הסכם שהופך עם חתימת הצדדים לפסק דין חלוט של בית המשפט - ממשיך להסעיר את הציבור החרדי בעיר, כאשר השמועות ברחוב נעות בין 16 מיליון ש"ח - כטענת עסקני דגל התורה המקומית, לבין 5 מליון ש"ח, ואף פחות מכך (לאחר קיזוזים ושכר טרחה) - כפי שטוענים אחרים.

"כיכר השבת" עושה סדר בנתונים ומביא בלעדית את מסמך ההסכם המלא עליו חתמו הצדדים:

חשוב להתחיל דווקא מהסכום הוודאי כפי שעולה מהמסמך החתום: ההסכם מותיר את ראשי אחד עשר המוסדות החרדיים, עם סכום של חמישה מיליוני שקלים בלבד, מתוך עשרות מיליונים אותם תבעו, וזאת עוד לפני תשלום שכר הטרחה למשרד עוה"ד היוקרתי של יעקב וינרוט ושות', על הטיפול בתיק שנמשך כשלוש שנים, וסכומים נוספים שישולמו למומחים נוספים שהגישו חוות דעת בתיק.

וכעת להיסטוריה, בקצרה: "חוק נהרי" הראשון, שנחקק במהלך שנת 2007, איפשר לרשויות המקומיות להעביר תשלום הוצאות של שמירה, שרתים, מזכירות ועוד גם למוסדות הפטור והמוכש"ר שאינם מוסדות ממלכתיים. מאז, רוב העיריות בארץ העבירו 75% מהתשלומים כנאמר בחוק, כאשר עיריית חיפה - בה עשרות אחוזים ממערכת החינוך בנויים ממוסדות מוכש"ר ופטור, כמו החינוך למגזר הערבי, בית הספר הריאלי ועוד - סירבה להעביר את כספי המימון לכלל המוסדות ללא הבדל.

בעקבות כך, במהלך שנת 2013 התאגדו, כאמור, 11 מוסדות חרדיים - ביניהם תלמודי תורה, בית יעקב ובתי הספר של החינוך העצמאי - בתביעה משפטית כנגד העירייה, תביעה אותה ריכז חבר המועצה מיכי אלפר. בתביעה המקורית תבעו המוסדות מהעירייה עשרות מיליוני שקלים, לפי מפתח של אלפי שקלים לחודש, עבור סל השירותים לכל תלמיד בעיר, וזאת בהשוואה יחסית לסל הניתן לבתי הספר הממלכתיים.

יצויין, כי עצם הגשת התביעה שמועדה נסמך לערב מערכת הבחירות למועצה ולראשות העיר, הובילה להחרפת הקרע בין ראש העיר יהב לבין אלפר, כאשר לטענת ראש העיר היה ניתן לפתור את הנושא בהסכמה ובהידברות שקטה.

מיד לאחר מערכת הבחירות, במהלך שנת 2014, התקיים משא ומתן ישיר בין מוטל'ה קרליץ, כנציג החינוך העצמאי מטעם דגל התורה, לבין ראש עיריית חיפה יונה יהב, מו"מ שהבשיל כמעט לחתימת הסכם כאשר הפער עמד על כ-600 אלף שקלים בלבד.

כאשר הם התקרבו לחתימה על ההסכם - ששורתו התחתונה הייתה על סך שבין 4,600,000 שקלים לבין 5,100,000 שקלים - קרליץ לא הופיע לשולחן הדיונים. לטענת גורמים שהיו מעורבים במשא ומתן, היה זה בעקבות הערכתם של עסקני דגל התורה המקומית כי בהמשך התביעה יוכל לקבל בבית המשפט כ-10 מיליון שקלים.

בינתיים, עם חתימת ההסכם הקואליציוני בין המפלגות החרדיות לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו בשנת 2015, נחתם גם הסעיף שהופך את "חוק נהרי" לחוק שמחייב את כל העיריות לתקצב את סל השירותים הכלולים בחוק באופן מלא, החל מה-1.1.2016. ואכן, כך נהגה גם עיריית חיפה, שאף העבירה כספים למוסדות בתחילת השנה על חשבון ההמשך.

הסכם הפשרה
הסכם הפשרה

בשבוע שעבר, כאמור, נחתם ההסכם (שמידת הצלחתו שנויה במחלוקת) בין עיריית חיפה למוסדות. לפי המופיע בהסכם המלא - המובא כאן בלעדית ב"כיכר השבת" - בסעיפים 2-3: "מבלי שיהיה בכך להודות מאיזה מטענות העותרות, תשלם המשיבה לעותרות ביחד ולחוד, באמצעות המחאה לפקודת באי כוחן, סכום כולל של חמישה מיליון ש"ח, בגין תשלומי העבר, שכר טרחת עורכי הדין של העותרות וכן תשלום בגין הוצאות שונות הקשורות להליך לרבות שכר טרחת מומחים וכיו"ב". עוד נכתב: "מוסכם כי התשלום הנ"ל הינו לסילוק סופי ומוחלט של ההתחשבנות עד ל-31.12.2015".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כך, הפסידו המוסדות בפעם השניה את כל הסכום של הוצאות 2015, שכן סכום של כמעט 5 מיליון שקל כבר הוסכם עקרונית בעבר בין ראש העיר לקרליץ, בהסכם שמשום מה לא נחתם בסופו של דבר ב-2014.

הסכם הפשרה
הסכם הפשרה
הגדלה
הסכם הפשרה
הסכם הפשרה

בהמשך מתייחס ההסכם גם למפתח התשלומים לשנים הבאות - כולל 2016 - לפיו תחויב העירייה לשלם למוסדות סך של 2,273,820 ש"ח, כאשר מסכום זה יקוזזו התשלומים שהעירייה כבר העבירה למוסדות כמתחייב מחוק נהרי החדש. כמו כן, נקבע מפתח של 1,508 ש"ח לתלמיד, שממנו תקזז העירייה מידי שנה את הוצאותיה.

תוקף פסק דין להסכם הפשרה
תוקף פסק דין להסכם הפשרה

בקרב חלק מראשי המוסדות החתומים על העתירה שוררת אכזבה רבה מההסכם שנחתם, שמותיר אותם עם פחות מ-3.5 מיליון ש"ח, שכן על פי ההערכות הוצאות המשפט יעמדו על סך של כמיליון וחצי שקלים כולל מע"מ.

ל"כיכר השבת" נודע, כי בישיבה שהתקיימה בין ראשי המוסדות עוד לפני החתימה, התנהלו ויכוחים גם על אופן חלוקת הכסף שנותר בקופה לאחר כל הקיזוזים, מה שמותיר לראשי המוסדות סכום קטן מאוד, שאמור לכסות על בור גדול שנוצר למוסדות במהלך השנים בגין אי תשלום הכספים בשל ההתעקשות הלא ברורה שלא לחתום על הסכם הפשרה כבר בשנת 2014.

ההודעה לבית המשפט על הסכם הפשרה
ההודעה לבית המשפט על הסכם הפשרה
חתימת שני הצדדים על הסכם הפשרה
חתימת שני הצדדים על הסכם הפשרה
מנספחי ההסכם
מנספחי ההסכם
מנספחי ההסכם
מנספחי ההסכם