אאא

הפרסומאי החרדי לא ייחקר: השר לביטחון פנים גלעד ארדן, התייחס בימים האחרונים להתבטאותו של מנכ"ל משרד הפרסום "תוצאות אפקטיביות" שעיה איצקוביץ, לפיה "יש לירות במפגיני הפלג הירושלמי". במכת ששלח ארדן לח"כ איציק שמולי נכתב כי אין מקום לפתיחה בחקירה פלילית נגד איצקוביץ.

המכתב שנשלח לפני ימים ספורים במענה לפנייתו של שמולי בבקשה לפתיחה בחקירה פלילית נגד איצקוביץ בחשד להסתה, קובע כי הדברים אכן נכתבו ומדובר בהתבטאות מקוממת, אך למרות זאת הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית במשטרה.

בתגובתו של ארדן נכתב כי "בבדיקה שנערכה על ידי חוליית הסייבר של משטרת ישראל, נמצא פירסום ברשת האינטרנט, ובו מר ישעיהו איצקוביץ, הנזכר בפנייתך, מתנצל על הפרסום שנעשה בשמו וטוען כי הפרסום בוצע ע"י אנשים שמסוכסכים עמו, ואשר ביקשו לפגוע בו".

"על אף שאכן מדובר בהתבטאות מקוממת, סברה המשטרה כי בנסיבות שהובהרו לעיל ובראי החוק והפסיקה אין מקום לפתוח בחקירה פלילית".