אאא

הורי וסבי תלמידי תלמוד תורה "מתיבתא" בבני ברק זכו לשעה של נחת וקורת רוח בעת "מסיבת החומש" שנחוגה ברוב פאר והדר ובהתרגשות רבה.

במסיבה השתתפו נשיא הת"ת הגרש"א שטרן, כ"ק האדמו"רים מדעעש, נדבורנא אלעד, ביאלא ב"ב, הרה"צ ר' אליעזר ארנסטר רב שכונת מאור חיים צפת, הרה"צ ר' מתתיהו דייטש רב שכונת רמת שלמה, הרה"ג ר' משה נחשוני רבה של ראשל"צ, הרה"צ ר' יחיאל דנציגר בן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, הרה"צ ר' יעקב ישראל שמרלר ראה"כ דצאנז, הרה"צ ר' יעקב כהנא מספינקא, וכן חברי ההנהלה הרוחנית של הת"ת הרה"ג ר' יוסף צבי רכניצר ראש ישיבת נדבורנא, והרה"צ ר' חיים יוסף בידרמן.

את המסיבה פתח והנחה המנהל הרוחני, הרב יהושע גפנר, שהתייחס בדבריו לגודל המעמד המרגש בהתחלת לימוד התורה הק' הנלמדת מתוך קדושה והתלהבות ע"י צעירי הצאן קדשים. ועמד בדבריו על המסירות הנפלאה של המלמדים הרב נחום ברכר והרב שמעלקע סענדערס.

בשיאו של המעמד התקיימה תפילה מרגשת מפי התלמידים החתנים והוריהם הי"ו כנגד פגעי הזמן, מי לא יירא מהסכנה הרוחנית הטמונה בדור ימות המשיח שרבים חללים הפילה, ועם ישראל ורבותיהם חרדים לגורלם של הכלל והפרט.

כמו"כ נשאו דברים נשיא הת"ת הגרש"א שטרן שעמד בדבריו על חובת האחריות המוטלת על אמהות התלמידים שיחיו ככתוב "חוכמת נשים בנתה ביתה", והרחיב בשבח ההנהלה הרוחנית של הת"ת.

כן נשא דברים חבר הנהלת הת"ת הרה"ג ר' יוסף צבי רכניצר והזכיר בתוך דבריו איך שעיניו ראו ולא זר את ההשקעה המרובה של הצוות בחינוך התלמידים ובפרט בלימוד סדר הקרבנות בכתה א' והתפעלותו מתוצאות המבחן שבחן את התלמידים בלימוד זה.