אאא

הרבנים לצד אבי סרבן הגט: אחרי פסיקתו של הרב הראשי לירושלים הראשל"צ הגרש"מ עמאר ולפיה אין סמכות לביה"ד הרבני לעצור או לעכב את יציאתו של איש העסקים החרדי מהארץ בשל סירוב בנו לתת גט, כעת מתייצבים לצדו גם האדמו"ר מפאפא, הגרמ"צ הלברשטאם והאדמו"ר מערלוי, ומשגרים מכתבי תמיכה באב. המכתבים מופיעים בתחתית הידיעה.

כזכור, האב מעוכב בארץ למעלה מעשרה חודשים. בית הדין קבע כי הוא ואשתו עומדים מאחורי עיגון כלתם, אולם בהמשך הורה לשחרר את האם מאחר שאינה קשורה.

במכתב ששלח האדמו"ר מפאפא הוא מעיד כי בניגוד לקביעת ביה"ד, האב אמר לו בשיחה פנים מול פנים כי כל רצונו ומאווייו שבנו יתן גט ו"פשיטא שאינו מעכב את מתן הגט".

רב קהילת בני תורה ואב"ד בקהילת צאנז הגרמ"צ הלברשטאם כתב גם הוא כנגד ביה"ד וכינה את ההרכב "דיינים מטעם". לדבריו, הוא יודע שרצונו של האב כי הבן יתן גט. "למען הסיר העוולה ועיוות דין הנורא אני מוכן לטרוח ולנסוע למקום משבו כדי להעיד ולהמליץ טוב בעדו ואולי אוכל להטות המאזנים לצד הצדק".

בנוסף, גורמים מטעם האב הפיצו מכתב עליו חתם נשיא מועצת גדולי התורה לשעבר וזקן האדמו"רים הרבי מערלוי זצוק"ל, בו הוא מעיד כי האב מתנגד לעגינות ופעל וביקש אף את התערבותו בכדי להשפיע על הבן – אך ללא הועיל.