אאא

הפילוג בישיבת פוניבז' מגיע לשוק המכירות הפומביות: דברי חיזוק של ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין יועמדו בעוד כשבועיים למכירה פומבית של בית המכירות "ווינרס" (Winner’s). דבריו של ראש הישיבה עוסקים בעימותים בין הפלגים בישיבה, כאשר הגרי"ג אדלשטיין אף מוסיף עליהם הערות ותיקונים בכתב ידו.

בין הדברים, ישנה התייחסות עקיפה למעשי אלימות שביצע כביכול הצד השני במחלוקת (פלג "המחבלים". י.כ.), כאשר ראש הישיבה (פלג "השונאים". י.כ) מסנגר ואומר "ואפילו שהמדובר בבחורים שאינם נמנים על תלמידי ישיבתנו הקד', צריכים לרחם עליהם. כמו אדם שיש לו בן ל"ע שאינו הולך בדרך הישרה רח"ל שהאב סובל ממנו, אבל עיקר צערו מה יהיה עם בנו..."

דברי החיזוק של רבי גרשון. בצד שמאל: ההערות בכתב ידו
דברי החיזוק של רבי גרשון. בצד שמאל: ההערות בכתב ידו
הגדלה

בין היתר מבליט ראש הישיבה את החשיבות של אדם הבולם פיו בשעת מריבה ואינו מגיב לחולקים עליו על אף הקושי הגדול שבדבר. על גבי צידו השני של הדף, מופיע משפט בכתב יד, ובקטלוג המכירה נכתב כי "יתכן ומדובר בכתב ידו של הגר"ח קנייבסקי".

הצד האחורי, המיוחד למרן רבי חיים קנייבסקי
הצד האחורי, המיוחד למרן רבי חיים קנייבסקי
הגדלה

מחיר הפתיחה של הפריט עומד על סך 300 דולרים, ולהערכת בית המכירות הפומביות הוא יימכר במחיר שבין 400$ ל-500$.