אאא

בשעות הצהריים (רביעי) ימריאו עשרות עסקני סיעת "שלומי אמונים" לוועידה שתערך בימים הקרובים באוקראינה, במלאות 40 שנה לסיעה.

במכתב מיוחד שכתב נשיא הוועידה ויו"ר התנועה, שהודפס בראשית הספר 'עלי מסע' שיצא לכבוד המסע, שב סגן שר החינוך מאיר פרוש על קריאתו להתחיל להיערך באופן רציני ומעשי לקראת הריבוי החרדי המשמעותי הצפוי בשנים הקרובות.

"כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפרסומים ובהודעות שונות", כותב פרוש, "הצבנו לעצמנו מטרה, ובמיוחד לאור הגידול הטבעי המירבי, לה אנו זוכים בהיותנו בארץ ישראל, להציע את הדרך והאמצעים שיש לנקוט, כדי שנוכל לחיות את חיי הקהילה שלנו, בדרך ולפי אורח החיים החרדי שאנו חיים בו".

בהמשך הדברים מוסיף יו"ר שלומי אמונים כי "עבודות מיוחדות, ומחקרים מקיפים שהוכנו במיוחד, כדי להציגם בימי כינוס הועידה, ייחשפו בפני באי הועידה, על מנת להמחיש את הנחיצות, ואין ספק שאלה ירעידו את אמות הסיפים, וטוב שכך יהיה, כי אולי כך, נתעורר. החלטות חשובות הנחוצות להמשך וחיזוק המאבקים בארץ ישראל, חייבות להתקבל בועידה, ואף הן יבואו לביטוי במהלך דיוני הוועידה".

את מכתבו המיוחד מסיים סגן שר החינוך באמירה כי "הגיוון המיוחד והכוללני של משתתפי הועידה, יוצר פסיפס מרהיב ביופיו, הרכב נבחר ומייצג, וזה מחייב אותנו ביתר שאת, להמשיך ולפעול להגדיל תורה ולהאדירה, והלוואי ונזכה במהרה בבנין ביהמ"ק וביאת הגואל, אמן".

ל"כיכר השבת" נודע כי אחד הנתונים שייחשפו מדבר על הריבוי הטבעי הצפוי מה שמצריך כמות בלתי נתפסת של יחידות דיור בחמש עשרה השנה הקרובות, רק לזוגות הצעירים במגזר החרדי, כשמנגד שהמדינה כמובן לא ערוכה לתת מענה שכזה, מה שיכול להחריף את מצוקת הדיור בישראל בכלל ובציבור החרדי בפרט.

דברים ברוח דומה כתב גם יו"ר הוועידה נחמן בנשעיה, יו"ר אגודת ישראל במודיעין עילית, שמבהיר כי דווקא בלקיחת פסק זמן ממרוץ העשייה השוטף, יוכלו נציגי שלומי אמונים לראות את הדברים בפרספקטיבה שונה, ולהתחיל להיערך לקראת העתיד.

"יש לזכור כי הציבור החרדי, ב"ה, גדל עד מאד", כותב בנשעיה. "כי עתה הרחיב ד' לנו ופרינו בארץ. זו היא התמודדות חדשה, בעלת היקפים נרחבים ביותר. המערכות עצמן נהיה מורכבות ומסובכות יותר. אם פעם צריך היה לדאוג לשני אחוזים מהאוכלוסיה, הרי היום הציבור החרדי מונה כבר, בלעה"ר, כעשרה אחוזים. לשם כך צריך להצטייד עם כלים מתאימים ועדכניים, להכין את עצמנו כראוי וכיאה לקראת העשור הבא ואתגריו, בסיעתא דשמיא".

עוד מציין בנשעיה כי "הועידה הנערכת באוקראינה, בריחוק מקום מן ההמולה, תעניק בעז"ה את האפשרות להקשיב, ללמוד, להחכים, לדעת, להעשיר ולהתעשר", ומסיים בתקווה וביטחון שאכן יפעלו הדברים את פעולתם, ובציפיה לגאולה השלמה במהרה.