אאא

בכינוס היסוד לחיידר 'תפארת יעקב' בירושלים, כחלק מהתרחבות הפילוג הליטאי גם למוסדות החינוך, שהתקיים לפני מספר ימים בבית הגר"ש אוירבך, הוא הציג לראשונה את משנתו על הסכנות שיש בעיניו בנושא חינוך הבנים והבנות, ובדבריו עמד על הצורך לשנות זאת דרך הקמת מוסדות שישאו על דגלם את מהפכת החינוך בתכני הלימוד.

"כיכר השבת" מביא את עקרי דבריו של הגר"ש אוירבך בכנס היסוד:

"התאספנו פה אלו שרוצים רוח ישראל סבא. אם מלמד אומר משהו דבר יותר שזה היה פעם אל'ף בי'ת, מעירים לו שזה מידי חזק, קשה, הדור הזה קשה לו לקבל דברים כאלה, להזכיר עולם הבא עולם הזה. וזה מעשה שהיה, העידו בפניי בעלי הדברים, המלמד בעצמו וההורים של הבן, כמה דברים, זה גם אצל "בית ישראל" וגם ב"בית יעקב" – אותם הדברים. זה דברים שהיו צריכים תמיד להכניס בילדים, ובזה נפרצו בזה פירצות גדולות ביותר, ונהייתה קרירות גדולה מאוד.

"אלה שרוצים לשנות הם צריכים להסביר, לנו לכאורה אין שום צורך להסביר. יש מקומות שיותר טוב, פחות טוב, אבל כולם זה בהגבלה.

"בעבר לפני זמן היו חשדות, כשהם באו שהם רוצים רק להחזיק את התלמודי תורות, הם רוצים להקים מדינה, רוצים כאילו לעזור - הם התחננו - בלי שום תנאים, גדולי ישראל פחדו מלהיות תלויים בהם, היו שטענו לסמוך עליהם עד שיגידו דיעות והיו שהורו להתרחק. אבל היום הם כבר מגלים דעתם בגלוי באופן הכי ברור שרוצים לעקור כל דבר שבקדושה, רוצים לעקור שלא יהיו חרדים, זה מפריע להם שאנו מתרבים. ממש לעקור, מה שכל גדולי ישראל הזהירו תמיד שזהו רצונם, היום זה בגלוי ממש.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"מי שמבין את הדברים ומי שרוצה לשמוע, צריך להבין שמדברים פה לא על הידורים וזהירות, או פרומקייט, מדברים פה על שמירת גחלת היהדות, על גופי היהדות. בזמן כזה זה מושכל ראשון שצריך לפתוח תלמודי תורה והכי טוב שלא תלויים ככה בכסף שלהם.

"זה דבר פשוט ומושכל ראשון שצריכים להקים תלמודי תורה שרוצים רק להמשיך מה שקיבלנו מהר סיני, ש"הדברים שמחים כנתינתם מסיני". אם נעשה כך, אז אפשר להתפלל ולחנך את כל מה שהיהודי מחונך.

"ברוך ה' שהקב"ה השאיר לנו הרבה אברכים יקרים שבוער בתוכם יראת השם. מבינים שצריכים לשמור, לשמור על היהדות, לזכור מה אנחנו, שאנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, ולא לחפש מה שיותר להתקרב ח"ו למה שאסור להתקרב אליהם".