אאא

בהתרגשות גדולה נחוגה מסיבת החומש בת"ת "צמח צדיק" ויז'ניץ אלעד.

את המסיבה פתח והנחה המנהל הרוחני, הרב יצחק רוט, שהתייחס בדבריו לגודל המעמד המרגש בהתחלת לימוד התורה הק' הנלמדת מתוך קדושה והתלהבות ע"י צעירי הצאן קדשים.

לצלילי התזמורת צעדו עשרות ילדי החמד בשירה וזמרה בצורה מלכותית עטורים בכתרים מפוארים ובגלימות ספר-תורה, לרגל יום שמחתם בהתחלת לימוד תורתנו הק'.

בין דרשות החתנים שנאמרו בחן מיוחד השיבו התלמידים על תשובות שנשאלו בענייני ג' עמודי העולם שעליהם ובזכותכם העולם מתקיים, על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסידים, המסכת הנפלאה והחינוכית, ריגשה למאוד את ההורים המאושרים, בראותם את התוכן הרוחני המועבר לצעירי הצאן.