אאא

מחנכים, רבנים ומורים רבים מתלבטים בשאלה כיצד להאהיב את הלימוד על נערים צעירים שאינם מורגלים בו. הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז' לצעירים, התלבט גם הוא בשאלה זו, ובטויטת מכתב מקורית בכתב ידו שנחשפה בימים אלה בבית המכירות הפומביות קדם בירושלים ותעמוד למכירה בשבוע הבא מפרט הרב את הסיבות בשלהן "תלמיד אינו מוצא טעם בלימוד העיון עד כדי כך שזה משעמם אותו (...)".

הגרמ"י ליפקוביץ, שהיארצייט שלו חל בשבוע האחרון, מפרט במכתבו שתי סיבות שיכולות לגרום לבחור לא לאהוב את הלימוד. הסיבה הראשונה היא שכאשר קשה לבחור להבין את הנלמד הוא עלול להתייאש ולא לרצות ללמוד בעיון והסיבה השניה היא שהבחור לוקה במידת העצלות או בלשון המכתב: "אבל אם חלק העיון משעמם לו הרי שנופל לו חלק ב' היינו מידת העצלות ".

ראש הישיבה זצ"ל מציע במכתבו פתרון וכותב כי בחור אשר קשה לו לתפוס את דרך ההבנה של הדברים, עוד לא איבד את הרצון והיכולת להתאמץ ולהבין ועל כן על רבו של התלמיד מוטלת החובה להתאזר בסבלנות ולהסביר שוב ושוב על מנת שהבחור יבין אפילו רק חלק מהחומר הנלמד: "בגלל שהוא קשה לו לתפוס דרך ההבנה ומשום טעם זה עדיין לא איבד את כוח ההשתדלות להתאמץ בכל זאת להבין דברי הרב המגיד שיעור, ולתלמיד כזה מוטל ההשתדלות על הרב להיות סבלן להשתדל שהתלמיד יצא מהשיעור עם הבנה אילו מחלק של ההספק ובמשך הזמן יראה ברכה בלימודו".

הטיוטה נקטעת באמצע ועל כן אין לנו את תשובתו של הרב לפקוביץ לעניין בחור שאינו מתחבר ללימוד בגלל שהוא משעמם אותו. ניתן רק לשער כי במכתב עצמו נותן לכך הרב ליפקוביץ מקום של כבוד ודן בפתרונות לבעיה. בחלק השני של הטויטה עוסק הרב במקרה של כלה יתומה שאדם עשיר דאג לצרכי חתונתה על מנת שיבריא ממחלתו, את הטיוטה מסיים הרב בברכה לתורם האלמוני ובאיחול שבזכות ההתרומה ירפא ממחלתו: "נודע לי שיש אחד (...) איש החסד המעוניין לתת לכלה יתומה כל צרכי הנישואין (...) בכדי שהרופא חולים ירפא אותו ממחלתו (...) ובזכות המצווה הזו ועוד מצוות יביא לו רפואה שלמה במהרה".

הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, שהלך לעולמו לפני כחמש שנים בכו בסיוון, שימש כראש ישיבת פוניבז' לצעירים. והיה ידוע בגישתו החינוכית, השקיע רבות בנושאי חינוך ואף הוציא את הספר 'אמרי דעת' הנותן הדרכות לחינוך לחיי תורה בימינו.

מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים, מוסיף כי "בעיית חינוך הדור הצעיר היא בעיה איתה מתמודדים רבים. בטויטת מכתב כה קצרה עומד הרב זצ"ל על הנקודות המרכזיות הגורמות לבחורים חוסר רצון ללמוד ואף מציע פתרון לבעיה".