אאא

בשעות הצהריים (חמישי) נערך באוקראינה במסגרת ועידת שלומי אמונים מעמד חנוכת אוהל על ציונו של הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע, בנו של המגיד ממעזריטש זי"ע, בראשות כ"ק האדמו"ר מסדיגורא חבר מועצת גדולי התורה שהגיע במיוחד לאוקראינה לכבוד מעמד חנוכת הבית.

אחרי שהגיע סמוך לציון הקדוש נעמד האדמו"ר לתפילה חרישית מספר דקות, לאחריה פתח בדברי התעוררות קצרים על מעלת המקום.

בדבריו ציין האדמו"ר שבמקום קדוש כזה ניתן לבקש רק על רוחניות שכידוע הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע היה היה חי בסיגוים ובתעניות כולו היה רוחניות.

האדמו"ר המשיך בקול בוכים: "עלינו לנצל את הזכות להתפלל כאן להושיב ישיבה על קברו ונבקש כולנו על הכלל והפרט על האסונות בישראל ועל האסונות בגוף וברוח שיש כיום בעם ישראל".

בסיום דברות הקודש פתח האדמו"ר באמירת פרקי תהילים מיוחדים ע"פ הסדר שנתגלה בין כתביו של האדמו"ר הראשון מסאדיגורא שמצא בין כתביו של סביו המלאך הקדוש שציווה לומר סדר זה כשלפני העמוד ניגש הרה"ג רבי זושא הלוי הורוביץ רב קהילות החסידים באלעד.