אאא

בימות החופש, רבים מטיילים במקומות בהם ניתן לקטוף לבד פירות יער כגון פטל, תות עץ ואוכמניות במסגרת, מה שמכונה, "קטיף חווייתי".

חרקים

פירות אלה נגועים מאוד בחרקים קטנים. כמעט ואין אפשרות לנקותם ובוודאי שלא שייך לבדוק ולנקות אותם ב"תנאי שדה".

תרומות ומעשרות

בנוסף, יש כאן שאלה לגבי הפרשת תרומות ומעשרות. רבים חושבים שכל אכילה בשדה פטורה מהפרשת תרומות ומעשרות. בקטיף חווייתי שמשלמים מראש עבור האפשרות לקטוף ולאכול מהפירות בשדה הפירות חייבים בהפרשה וההיתר הוא רק עבור אכילה ארעית. 

כלומר, יש לקטוף פרי אחד קטן ולאכול אותו בשדה, לאחר האכילה שוב קוטפים פרי אחד ואוכלים אותו. רק באופן זה מותר לאכול מבלי לעשר. אבל אם קוטפים שני פירות קטנים ביחד, יש כבר חיוב לעשר.

וכן, אם קוטפים פרי גדול, דהיינו פרי שלא נאכל בבת אחת כגון רימון אחד, אשכול ענבים אחד ולדעת החזון-איש, גם תפוז אחד, כבר חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות (ראה דרך אמונה פ"ה מהלכות מעשר ס"ק ל"ד, והליכות שדה גיליון 166).

ערלה

באוכמניות קיים אחוז ערלה גבוה של כ-30% בממוצע, מחמת ענפים חדשים היוצאים מהאדמה, וקשה להבדיל בין ענפים חדשים לענפים וותיקים.