אאא

באחד מתלמודי התורה בעיר ליקווד, למדו הילדים בחיידר הלכות נזירות כשבמהלך השיעור הודיעו שני ילדים בגיל 12 כי בעקבות לימוד ההלכות הם מקבלים על עצמם להיות נזירים.

ברגע שקיבלו על עצמם את הנזירות הרי שהם נאסרו מיד בשתיית יין, להסתפר וכן ללכת לבית קברות וכל הלכות נזירות.

כיוון שהילדים הינם בסמוך לבר המצווה חשש המלמד שהנזירות חלה ופנה אל אחד מגדולי הפוסקים בליקווד ששיגר את השאלה למורו ורבו הגאון רבי שמואל קמינצקי ראש ישיבת פילדלפיה.

הגר"ש קמינצקי דן בסוגיה ולאחר ששמע את כל הצדדים פסק כי אכן הנזירות חלה וכי הילדים קיבלו על עצמם נזירות אמיתית ועליהם להתיר את הדבר.

הגר"ש קמינצקי קבע כי יש להמתין עד אחרי שבת זאת על מנת שהילדים יוכלו להרהר בחומר העניין של קבלת נזירות ויבינו את אשר עשו ומייד לאחר מכן שיתירו את הנזירות שקיבלו על עצמם.