אאא

האם הציבור בישראל משקיע מספיק במשפחה? בארגון חותם מפרסמים תוצאות סקר שנערך לאחרונה ,וממנו עולה כי מרבית הנשאלים חשים תסכול או קונפליקט ביחס לזמן אותו הם משקיעים במשפחתם לעומת השקעתם בעבודה.

ביחס לשאלה אילו רגשות מיטיבים לתאר את תחושתך כשאתה חושב על הזמן שיש לך להקדיש למשפחתך במהלך שבוע עבודה, ענו כ-44% מהנשאלים, כי הם חשים תסכול או קונפליקט מתמיד בהתייחס לזמן אותו הם יכולים להקדיש למשפחתם במהלך שבוע עבודה. וזאת לעומת כ-29% מרגישים מאוזנים עם הזמן העומד לרשותם לצורך השקעה במשפחה.

לשאלה שעסקה במידת הזמן המוקדש למשפחה לעומת הזמן המוקדש לעבודה, 59.64% מהנשאלים בסקר ענו כי הם מקדישים הרבה או הרבה מאוד זמן לעבודה, לעומת 40.36% שענו כי הם מקדישים הרבה או הרבה מאוד זמן למשפחה.

"אנו מזהים מגמה של רצון להשקעת זמן איכות במשפחה ובילדים בקרב הציבור בישראל", אומר אבנר פורת מארגון חותם. "המגמה הזו מצביעה על רצון של הציבור לפתח את ערכי המשפחה. בבית המדרש לחברה המוקם בימים אלו ננתח תופעות חברתיות כאלה ונוספות בזווית תורנית, מתוך הבנת הזיקה העמוקה שיש בין סוגיות חברתיות לבין סוגיות של זהות. ניתן לזהות מאמץ של ארגוני שמאל לעצב את זהותה של המדינה באמצעות תפיסה חברתית, עזרה לחלשים וצדק חברתי. התחום החברתי שהינו מרכזי כל כך בניהול המדינה, מקבל מענה והכוונה ללא שיח אמיתי ובירור מעמיק המביא את עמדת היהדות בנושאים אלו. נדרשת התייחסות ובירור מעמיק של הסוגיות החברתיות מזווית אמונית תורנית".