אאא

ישיבה מיוחדת של ההנהלה הארצית של "דגל התורה", התכנסה בסוף השבוע האחרון בבית התנועה בבני ברק. הישיבה בראשות חברי ועדת הרבנים ובהשתתפות חברי הכנסת עסקה בעניינים בוערים העומדים על סדר היום הציבורי החברים עסקו בדרכים לחיזוק וביצור חומות קדושת השבת ברחבי הארץ לנוכח התרחבות המגמה המסוכנת בשינוי הסטטוס קוו במספר ערים  וכן נדונו דרכי המלחמה נגד הרפורמים וניסיונותיהם לקעקע את יסודות היהדות.

חברי הכנסת התייחסו בפירוט על המהלכים שהצליחו לתקן את שעיוותו בממשלה הקודמת והנקודות שנותרו עדיין פתוחות לקראת תיקון, בהם "מתווה הכותל"  כאשר על רקע כך מסרו רבני התנועה לחברי הכנסת הנחיות ברורות איך לנהוג בנושא, לאורם של גדולי ישראל שליט"א: "לא תהיה בהם שום הכרה".

בנוסף, דנו באי קיום הסכמים קואליציוניים במישור המוניציפאלי במספר מקומות ברחבי הארץ בדגש על משבר הסגנות בעיר חיפה ועל הדרישה מאגודת ישראל לקיים את הרוטציה בעיריית ירושלים במלואה.

בישיבה השתתפו חברי ועדת הרבנים של התנועה, הגאון רבי נתן זוכובסקי שליט"א והגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א, ח"כ הרב משה גפני, יו"ר "דגל התורה" ויו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב אורי מקלב, יו"ר ועדת המדע, מזכ"ל המפלגה ח"כ הרב יעקב אשר וחברי ההנהלה. כן זומנו לישיבה נציגי "דגל התורה" מעיריית ירושלים, נציג "דגל התורה" בחיפה הרב מיכאל אלפר ונציג "דגל התורה" בהרצליה הרב אלעד צדיקוב שהנושאים הקשורים למתרחש בעירם נידונו בכובד ראש בישיבת ההנהלה.

את הישיבה פתח יו"ר התנועה, ח"כ  משה גפני, שהתמקד בדבריו בעמידה של המשמר של נציגי "דגל התורה" בכל אתר ואתר על קדושת השבת וביצור חומותיה. נציג התנועה בהרצליה הרב אלעד צדיקוב מסר סקירה מקיפה בפני המשתתפים אודות המאבק הנחרץ המתחולל בעירו כנגד הפעלת קווי התחבורה הציבורית בשבתות. 

ח"כ גפני הרחיב על התופעה המסוכנת התופסת תאוצה במקומות נוספים ברחבי הארץ, כאשר בחלק מהמקומות הפעלת הקווים היא להכעיס ואין לזה כל ביקוש: "ניכרת התרופפות בנושא קדושת השבת בפרהסיה, ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר", אמר.

עוד הוסיף גפני, כי "קיימת תופעה של פתיחת קניונים בשבתות ובחגי ישראל, בעיקר במקומות מרוחקים כמו כניסות לערים ובאזורי תעשיה, אך פעילות זו גורמת לחילולי שבת המוניים בפתיחת מרכזי קניות".

לסיום הנושא, העלה ח"כ הרב  מקלב בעיה נוספת הקשורה לחילולי שבת ע"י חברות ממשלתיות, כאשר רק בשבת שעברה התקיימו עבודות נרחבות של משרד התחבורה בשבת בכביש עוקף קריות, וכן קיים כרסום מתמיד בעבודות שיפוצים בקווי רכבת ישראל. בעקבות הדברים, הנחו רבני התנועה שליט"א את ח"כ הרב גפני שאמור להיפגש עם שר התחבורה, שיעלה בפניו את חומרת הדבר ויעמוד בתוקף על העניין במניעת המשך חילולי שבת בחסות ממשלתית.

חברי הכנסת העלו בפני המשתתפים את מלחמתם העיקשת והמסוכנת של התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות כנגד כל דבר שיש בו ריח של מסורת היהדות החרדית. "בממשלה הקודמת הם העבירו הכרה ב'גיור' הרפורמי, וב"ה בתקופה האחרונה הצלחנו לבטל החלטה מקוממת זו", עדכן  גפני.

גפני הוסיף, "כי גם הפרובוקציה הנוספת של הרפורמים בנושא המקוואות, צפויה לרדת מסדר היום. בארה"ב אין להם ולו מקווה אחד, והם אף דאגו לקרר כדרכם ופרסמו קריאה כנגד ההלכה כי גם בריכה מספיקה כמקווה, אך לצורך ניגוח היהדות החרדית וניסיונותיהם הנשנים לקבלת הכרה, ניסו לקבל שליטה במקוואות. בס"ד השבוע אמור לעבור חוק שלי בנושא, בקריאה שניה ושלישית, ובכך להביא לסתימת הגולל על ניסיונותיהם הנלוזים בפגיעה בכרם טהרת בית ישראל".

נושא נוסף שנידון בישיבה עם רבני התנועה היה מה שמכונה "מתווה הכותל". חברי הכנסת מסרו סקירה נרחבת אודות הניסיונות הגוברים של התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות לנגוס בקדושת הכותל המערבי ולפגוע ברגשותיהם של אלפי שומרי התורה והמצוות, באמצעות פרובוקציה לשמה, כאשר ניסו בכל דרך, בגיבוי הדרגים הגבוהים בממשלה, לקבל כניסה משותפת יחד עם כל קהל המתפללים, כניסה שתוביל לרחבה מיוחדת עבורם, ובנוסף ביקשו הקמת מועצה לטפול בסוגיית הכותל שתכלול נציגים רפורמים.

בפעילות מאומצת של "יהדות התורה" נקבע שמציאות זו לא תקרום עור וגידים, והם לא יקבלו כניסה משותפת. כמו"כ פרסם היועץ המשפטי לממשלה איסור על הרפורמים לערוך תיפלות ברחבת הכותל. "ניבדל מהם בכל מקום ובכל נושא ועניין, גם לא תהיה מועצה, בעקבות פעילות שביצענו בהנחיית רבני התנועה שליט"א לאורם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א", אמר גפני. הרבנים שליט"א הוסיפו וחידדו כי אסור להכיר בהם: "לא נכיר ברפורמים שום הכרה, זו המסורת שקיבלנו כנגדם מקדמת דנא".

חברי הכנסת דיווחו על התקדמות ביישום ההסכם הקואליציוני, זאת לאחר מאבק ממושך על סעיפים רבים. הרב גפני סיפר על תוספת מיוחדת במימון הישיבות הקדושות, זאת לאחר חסר בתקציב בעקבות גידול מבורך במספר התלמידים. "היה לי ויכוח ממושך עם נציגי האוצר, בסופו של דבר הגענו להסכמה על תקצוב 130 מיליון ש"ח, נגזרת של 80 מיליון לתקציבי השוטף ו-50 מיליון נוספים עבור תלמידי חו"ל. בנוסף אושרה העברת 47.5 מיליון ש"ח זאת לאחר סיכום שלי עם האוצר לפני כשלושה שבועות, על פיו יתוקנו העוולות שנותרו בממשלה הקודמת, והתקציב יחזור להיות כפי שהיה ואף יוחזר למוסדות רטרואקטיבית".

"כן סוכם על חקיקה מוסדרת בנושא הבטחת הכנסה, 'קהל"ת', ועד להסדרת החקיקה יתוקצבו האברכים על פי החלטת ממשלה שכבר אושרה. בנוסף, אמור לעבור בשבוע הקרוב תקציב תגבור לימודי יהדות - תל"י, במטרה לתקן את כל מה שעוות בממשלה הרעה הקודמת". סיכם גפני.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

דיון נרחב התקיים אודות הסכמים מוניציפאליים שלא קוימו: הרב גפני הזכיר את ההסכם שנחתם בירושלים ערב הבחירות האחרונות (סעיף ט'), הקובע כי אם יהיו שמונה נציגים לרשימת יהדות התורה, על נציג אגו"י להתפטר לטובת נציג דגל התורה. סעיף נוסף קובע, שאם תתמודד רשימה פלגנית ותגרום למיעוט נציגים, הרי שעניין הרוטציה (סעיף ט') יובא להכרעת גדולי התורה או נציגיהם.

"עם היוודע תוצאות הבחירות, התברר שלא הייתה ירידה בנציגים, ונותרו 8 נציגים כפי שהיו. לפיכך אין מניעה לקיים את ההסכם", טען גפני. שהוסיף, כי גם אם "מיעוט נציגים" נקרא מיעוט קולות, כפי שיש המנסים לטעון בתוך אגודת ישראל הרי שלפי ההסכם, העניין צריך לבוא להכרעת גדולי ישראל או נציגיהם. "פניתי במכתב ליו"ר אגו"י בירושלים הרב מאיר פרוש והצעתי את 'ועדת הרבנים' של 'דגל התורה' בירושלים שהם ייצגו אותנו בבוררות בנושא, אך עד כה לא התקבל אף מענה מהצד הנתבע".

כן הועלה גם אי קיום ההסכם הקואליציוני בחיפה. "מדובר במקרה חמור ושפל, בו ראש עירייה מהגדולות בארץ, מפר ברגל גסה ומשקר במצח נחושה הסכם שחתום על ידו. על סמך ההסכמים עמו תמכנו ביונה יהב, אך הוא מצדו אינו רואה לנכון לקיים על מה שידו חתמה", אמר גפני. הנהלת "דגל התורה" מאוחדת במאבק הזה, ודורשים את קיום ההסכם ככתבו וכלשונו. "אנו רואים בחומרה רבה את העובדה כי ראש העירייה מפר הבטחה מפורשת שלו וחתומה על ידו, רק בגלל שנציג התנועה מיכאל אלפר פועל לטובת הציבור החרדי שבחר בו, אנחנו דורשים מאגודת ישראל, לתמוך במאבקנו זה ולעמוד בדרישה בחזית אחידה מול ראש העירייה".

לסיום, בירכה הנהלת "דגל התורה" את סיעת האחות באגודת ישראל – "שלומי אמונים" לרגל התכנסותה לוועידה באוקראינה.