אאא

במחציתה הראשונה של 2016 נגנבו בישראל 6,366 כלי רכב. כך עולה מנתוני משטרת ישראל שהגיעו לידי "כלכליסט". על פי נתוני המשטרה, מדובר בירידה מרשימה של 21% ביחס לנתוני הגניבות של מחציתה הראשונה של השנה שעברה, אז נגנבו 8,125 רכבים.

מפילוח חודשי עולה שהחודש בו נגנב מספר הרכבים הגדול ביותר היה ינואר, אז נגנבו 1,268 כלי רכב מסוגים שונים. לעומת זאת, אפריל היה החודש הרגוע ביותר, בו נגנבו 900 כלי רכב "בלבד".

מפילוח מחוזי, עולה כי מחוז המרכז הוא המחוז שחווה את מספר הגניבות הגדול ביותר השנה, עם 2,199 גניבות מתחילת השנה. אחריו נמצא מחוז תל אביב, עם 1,347 גניבות ואחריו מחוז ירושלים, עם 842 גניבות.