אאא

כ"ק האדמו"ר מסדיגורא השוהה בימים אלו באנטוורפן שבבלגיה הגיע לביקור מיוחד בבית המדרש המרכזי דחסידי בעלזא בעיר, שם שוחח בדברי התעוררות ולאחר מכן ערך מעמד של קידוש לבנה ברוב עם בחצר ביהמ"ד.

האדמו"ר הגיע לאנטוורפן לאחר השתתפותו בסוף השבוע בוועידת שלומי אמונים באוקראינה ולרגל חנוכת האוהל על ציונו של רבי אברהם המלאך בנו של המגיד ממעזריטש.

באנטוורפן השתתף האדמו"ר מסאדיגורא יחד עם כל אדמו"רי בית רוזין בכינוס משותף של בית צורטקוב.